Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I get up, I get down and I'm jumping around Tôi đứng lên, ngồi xuống rồi lại chạy nhảy xung quanh And the rumpus and ruckus are comfortable now Và giờ thì cảm thấy thỏa mái hơn với sự lộn xộn cùng náo nhiệt rồi Been a hell of a ride but I'm thinkin' it's time to grow Thật là một chuyến đi xa nhưng tôi lại đang nghĩ đến lúc trưởng thành (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) So I got an apartment across from the park Vậy nên tôi mua một căn hộ đối diện công viên Put quinoa in my fridge, still I'm not feeling grown Bỏ rau diêm mạch vào tủ lạnh nhưng vẫn chẳng thấy mình trưởng thành Been a hell of a ride but I'm thinking it's time to go Thật là một chuyến đi xa, nhưng đến lúc phải đi rồi (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) (Here we go) (Đây rồi) So put your best face on, everybody Vậy nên hãy tạo cho mình một khuôn mặt hoàn mĩ nhất nào Pretend you know this song, everybody Hãy giả vờ như mình biết bài hát này đi nào mọi người Come hang Đến chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) I'm way too young to lie here forever Tôi còn quá trẻ nếu cứ như vậy mãi I'm way too old to try, so whatever Tôi lại quá già để thử nghiệm, vậy nên sao cũng được Come hang Đến đây chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) Feel like I'm gonna puke cause my taxes are due Cảm tưởng như tôi đang bị đè ngợp thở bởi những gánh nặng cuộc sống Do my password begin with a one or a two? Mật khẩu của tôi có bắt đầu bằng số một hay số hai không? Been a hell of a ride but I'm thinking it's time to grow Thật là một chuyến đi xa nhưng đã đến lúc phải trưởng thành rồi (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) (Metronome) (Metronome) Man, I'm up to something (up to something), ooh-dee-la-dee-doh Trời ơi, tôi phải làm gì đó thôi Thank you all for coming (all for coming), I hope you like the show Cảm ơn vì các bạn đã đến. Hi vọng các bạn thích buổi biểu diễn này 'Cause it's on a budget, so ooh-dee-la-dee-doh Bởi nó nằm trong ngân sách Yeah, come on here we go, yeah, come on (here we go) Đến đây nào, đến đây nào So put your best face on, everybody Vậy nên hãy tạo cho mình một khuôn mặt hoàn mĩ nhất nào Pretend you know this song, everybody Hãy giả vờ như mình biết bài hát này đi nào mọi người Come hang Đến chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) I'm way too young to lie here forever Tôi còn quá trẻ nếu sống ở đây mãi I'm way too old to try, so whatever Tôi lại quá già để thử nghiệm, vậy nên sao cũng được Come hang Đến đây chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang-bang) (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang-bang) (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang-bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang-bang! Bang! Bang!) Been a hell of a ride but I'm thinking it's time to go Thật là một chuyến đi dài, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải đi rồi So put your best face on, everybody Vậy nên hãy tạo cho mình một khuôn mặt hoàn mĩ nhất nào Pretend you know this song, everybody Hãy giả vờ như mình biết bài hát này đi nào mọi người Come hang Đến chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) (Here we go) Chúng tôi đến rồi đây So put your best face on, everybody Vậy nên hãy tạo cho mình một khuôn mặt hoàn mĩ nhất nào Pretend you know this song, everybody Hãy giả vờ như mình biết bài hát này đi nào mọi người Come hang Đến chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang-bang) (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang-bang) I'm way too young to lie here forever Tôi còn quá trẻ nếu sống ở đây mãi I'm way too old to try, so whatever Tôi lại quá già để thử nghiệm, vậy nên sao cũng được Come hang (come hang) Đến đây chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) (Here we go) (Chúng tôi đến rồi đây) (Bang! Bang!) (Bang! Bang!)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.