Yêu thích
Xem thêm
I get up, I get down and I'm jumping around Tôi đứng lên, ngồi xuống rồi lại chạy nhảy xung quanh And the rumpus and ruckus are comfortable now Và giờ thì cảm thấy thỏa mái hơn với sự lộn xộn cùng náo nhiệt rồi Been a hell of a ride but I'm thinkin' it's time to grow Thật là một chuyến đi xa nhưng tôi lại đang nghĩ đến lúc trưởng thành (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) So I got an apartment across from the park Vậy nên tôi mua một căn hộ đối diện công viên Put quinoa in my fridge, still I'm not feeling grown Bỏ rau diêm mạch vào tủ lạnh nhưng vẫn chẳng thấy mình trưởng thành Been a hell of a ride but I'm thinking it's time to go Thật là một chuyến đi xa, nhưng đến lúc phải đi rồi (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) (Here we go) (Đây rồi) So put your best face on, everybody Vậy nên hãy tạo cho mình một khuôn mặt hoàn mĩ nhất nào Pretend you know this song, everybody Hãy giả vờ như mình biết bài hát này đi nào mọi người Come hang Đến chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) I'm way too young to lie here forever Tôi còn quá trẻ nếu cứ như vậy mãi I'm way too old to try, so whatever Tôi lại quá già để thử nghiệm, vậy nên sao cũng được Come hang Đến đây chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) Feel like I'm gonna puke cause my taxes are due Cảm tưởng như tôi đang bị đè ngợp thở bởi những gánh nặng cuộc sống Do my password begin with a one or a two? Mật khẩu của tôi có bắt đầu bằng số một hay số hai không? Been a hell of a ride but I'm thinking it's time to grow Thật là một chuyến đi xa nhưng đã đến lúc phải trưởng thành rồi (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) (Metronome) (Metronome) Man, I'm up to something (up to something), ooh-dee-la-dee-doh Trời ơi, tôi phải làm gì đó thôi Thank you all for coming (all for coming), I hope you like the show Cảm ơn vì các bạn đã đến. Hi vọng các bạn thích buổi biểu diễn này 'Cause it's on a budget, so ooh-dee-la-dee-doh Bởi nó nằm trong ngân sách Yeah, come on here we go, yeah, come on (here we go) Đến đây nào, đến đây nào So put your best face on, everybody Vậy nên hãy tạo cho mình một khuôn mặt hoàn mĩ nhất nào Pretend you know this song, everybody Hãy giả vờ như mình biết bài hát này đi nào mọi người Come hang Đến chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) I'm way too young to lie here forever Tôi còn quá trẻ nếu sống ở đây mãi I'm way too old to try, so whatever Tôi lại quá già để thử nghiệm, vậy nên sao cũng được Come hang Đến đây chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang-bang) (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang-bang) (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang-bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang-bang! Bang! Bang!) Been a hell of a ride but I'm thinking it's time to go Thật là một chuyến đi dài, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải đi rồi So put your best face on, everybody Vậy nên hãy tạo cho mình một khuôn mặt hoàn mĩ nhất nào Pretend you know this song, everybody Hãy giả vờ như mình biết bài hát này đi nào mọi người Come hang Đến chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) (Here we go) Chúng tôi đến rồi đây So put your best face on, everybody Vậy nên hãy tạo cho mình một khuôn mặt hoàn mĩ nhất nào Pretend you know this song, everybody Hãy giả vờ như mình biết bài hát này đi nào mọi người Come hang Đến chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang-bang) (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang-bang) I'm way too young to lie here forever Tôi còn quá trẻ nếu sống ở đây mãi I'm way too old to try, so whatever Tôi lại quá già để thử nghiệm, vậy nên sao cũng được Come hang (come hang) Đến đây chơi nào Let's go out with a bang Hãy giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp nào! (Bang! Bang! Bang!) (Bang! Bang! Bang!) (Here we go) (Chúng tôi đến rồi đây) (Bang! Bang!) (Bang! Bang!)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Bang!

AJR

AJR

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

AJR is an American pop trio composed of multi-instrumentalist brothers Adam, Jack, and Ryan Metzger. The band writes, produces, and mixes their material in the living room of their apartment. Their most successful singles so far include "Weak" and "Bang!". In 2019, their third album Neotheater debuted at number 8 on the Billboard 200, and hit number one on the Top Rock Albums chart.

The name "AJR" comes from the first initials of the three brothers, Adam, Jack, and Ryan. Their musical style has been described as "eclectic," combining elements of pop, doo-wop, electronic, and dubstep.

The Met brothers initially began writing, producing, and mixing their own material in the living room of their Chelsea apartment in Manhattan, New York, focusing on DIY indie pop music. They began performing around 2006, busking in Central Park and Washington Square Park. They began their musical talents when Jack played the harmonica, Ryan played the piano, and Adam played the bass. However, currently, they play various instruments. They began by performing covers, and also put out a now removed 2010 EP.

The band's second EP, Infinity, was released on September 23, 2014. It contains 5 tracks, including the lead single "Infinity". They released a lyric video for the single. A majority of the work for the video was done by AJR, including directing and producing. The EP was released instead of their debut album, Living Room, which was pushed back to a release date of March 3, 2015. The band expressed the delay in their debut album was because they wanted to add some of their newer music to the project. Around this time, the brothers began to take on distinctive appearances. Adam grew a full beard (later he would grow his hair long), Jack also grew a beard and would wear a bomber hat (which he admits is his mother's), and Ryan wore glasses, was clean shaven, and had a cowlick hairstyle.

Core members:

  • Adam Brett Met (born August 27, 1990) – vocals, bass guitar, programming, samples, percussion
  • Jack Evan Met (born August 16, 1997) – lead vocals, guitar, melodica, ukulele, drums, percussion, keyboards, synthesizers, samples, programming
  • Ryan Joshua Met (born March 3, 1994) – vocals, programming, keyboards, ukulele, producing, samples
Xem thêm
Bình luận