Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Turn your magic on, Umi she'd say Thủ lĩnh bảo tôi sẽ mở ra những phép màu Everything you want's a dream away Những điều tôi muốn là một giấc mơ xa vời And we are legends every day Chúng ta luôn là những huyền thoại That's what she told me Đó là những gì thủ lĩnh đã nói Turn your magic on, to me she'd say Thủ lĩnh bảo tôi sẽ mở ra những phép màu Everything you want's a dream away Những điều tôi muốn là một giấc mơ xa vời Under this pressure, under this weight Vượt qua mọi khó khăn thử thách We are diamonds Chúng ta là những viên kim cương tỏa sáng Now I feel my heart beating Tôi cảm nhận nhịp đập của trái tim mình I feel my heart underneath my skin Cảm nhận được trái tim thổn thức bên trong And I feel my heart beating Tôi nghe tim mình đang đập Oh, you make me feel Ôi Người cho tôi cảm giác Like I'm alive again, live again Như mình được sống lại một lần nữa Oh, you make me feel Ôi Người cho tôi cảm giác Like I'm alive again Như mình được sống lại một lần nữa Said I can't go on Nói rằng tôi không thể tiếp tục Not in this way Không thể như thế này I'm a dream that died by light of day Tôi là một giấc mơ lụi tàn theo ánh sáng ban ngày Gonna hold up half the sky and say Muốn nắm giữ nửa bầu trời kia và thốt lên rằng Only I own me and I feel my heart beating Tôi là chính tôi và tôi cảm nhận được tim mình đang đập I feel my heart underneath my skin Cảm nhận được trái tim thổn thức bên trong Oh, I can feel my heart beating Ôi, tôi có thể cảm nhận nhịp đập của trái tim mình 'Cause you make me feel Bởi vì Người cho tôi cảm giác Like I'm alive again, alive again Như mình được sống lại một lần nữa Oh, you make me feel Ôi Người cho tôi cảm giác Like I'm alive again Như mình được sống lại một lần nữa Turn your magic on, Umi she'd say Thủ lĩnh bảo tôi sẽ mở ra những phép màu Everything you want's a dream away Những điều tôi muốn là một giấc mơ xa vời Under this pressure under this weight Vượt qua mọi khó khăn thử thách We are diamonds taking shape Chúng ta là những viên kim cương được mài giũa If we've only got this life Nếu chúng ta còn được sống This adventure, oh, then I Còn được phiêu lưu, thì tôi And if we've only got this life Và nếu chúng ta chỉ sống một lần trong đời You get me through Người làm tôi hiểu ra rằng And if we've only got this life Và nếu chúng ta chỉ sống một lần trong đời In this adventure, oh, then I Còn được phiêu lưu, thì tôi Want to share it with you, with you, with you Tôi muốn đi cùng Người Yeah I do, Woohoo Vâng, tôi sẽ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Adventure Of A Lifetime

Coldplay

Coldplay

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Adventure Of A Lifetime. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Bình luận