Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Another day has gone Lại một ngày nữa đã trôi qua I'm still all alone Anh vẫn chỉ có một mình How could this be Làm sao lại thế chứ You're not here with me Em không ở đây với anh You never said goodbye Và em cũng chẳng bao giờ nói lời biệt ly Someone tell me why Ai đó nói với anh tại sao đi Did you have to go Chẳng phải em ra đi rồi sao And leave my world so cold Và rời bỏ thế giới của anh giờ đây thật lạnh lẽo Everyday I sit and ask myself Từng ngày trôi qua anh vẫn ngồi đây và tự hỏi mình How did love slip away Làm sao mà mình lại để tình yêu vuột mất Something whispers Rồi bỗng có ai đó thì thầm In my ear and says Vào tai anh và nói rằng That you are not alone Anh không cô đơn đâu I am here with you Vì đã có em ở bên cạnh anh Though you're far away Dẫu cho em chẳng ở gần bên anh I am here to stay Thì em vẫn luôn chờ đợi anh But you are not alone Nhưng anh không cô đơn đâu I am here with you Vì đã có em ở bên cạnh anh Though we're far apart Dẫu cho đôi ta có xa nhau You're always in my heart Thì anh vẫn luôn ở trong trái tim em But you are not alone Nhưng anh không cô đơn đâu 'Lone, 'lone Cô đơn, cô đơn Why, 'lone Tại sao, cô đơn Just the other night Chỉ mới đêm qua I thought I heard you cry Anh nghĩ anh đã nghe thấy tiếng em khóc Asking me to come Mong mỏi anh đến And hold you in my arms Và ôm em trong vòng tay anh I can hear your prayers Anh có thể nghe thấy những lời cầu nguyện của em Your burdens I will bear Anh sẽ chịu đựng những gánh nặng của em But first I need your hand Nhưng trước hết anh cần phải nắm lấy bàn tay em Then forever can begin Để rồi chúng ta cùng bắt đầu ở bên nhau mãi mãi Everyday I sit and ask myself Từng ngày trôi qua anh vẫn ngồi đây và tự hỏi mình How did love slip away Làm sao mà mình lại để tình yêu vuột mất Something whispers Rồi bỗng có ai đó thì thầm In my ear and says Vào tai anh và nói rằng That you are not alone Anh không cô đơn đâu I am here with you Vì đã có em ở bên cạnh anh Though you're far away Dẫu cho anh chẳng ở gần bên em I am here to stay Thì vẫn có em ở đây để nói với anh You are not alone Anh không cô đơn đâu I am here with you Vì đã có em ở bên cạnh anh Though we're far apart Dẫu cho đôi ta có xa nhau You are always in my heart Thì anh vẫn luôn ở trong trái tim em You are not alone Anh không cô đơn đâu Whisper three words Hãy thì thầm ba từ đó And I'll come runnin' Và anh sẽ chạy đến bên em And girl you know Và em yêu em biết đấy That I'll be there Anh sẽ ở đó bên em I'll be there Anh sẽ ở đó bên em You are not alone Anh không cô đơn đâu I am here with you Vì đã có em ở bên cạnh anh Though you're far away Dẫu cho anh chẳng ở gần bên em I am here to stay Thì vẫn có em ở đây để nói với anh You are not alone Anh không cô đơn đâu I am here with you Vì đã có em ở bên cạnh anh Though we're far apart Dẫu cho đôi ta có xa nhau You're always in my heart Thì anh vẫn luôn ở trong trái tim em You are not alone Anh không cô đơn đâu I am here with you Vì đã có em ở bên cạnh anh Though you're far away Dẫu cho anh chẳng ở gần bên em I am here to stay Thì vẫn có em ở đây để nói với anh You are not alone Anh không cô đơn đâu I am here with you Vì đã có em ở bên cạnh anh Though we're far apart Dẫu cho đôi ta có xa nhau You're always in my heart Thì anh vẫn luôn ở trong trái tim em You are not alone Anh không cô đơn đâu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.