Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars Vì em là một bầu trời, một bầu trời đầy sao I'm gonna give you my heart Anh nguyện sẽ trao em trái tim này 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars Vì em là một bầu trời, một bầu trời đầy sao 'Cause you light up the path Vì em thắp sáng con đường đời anh I don't care, go on and tear me apart Anh không quan tâm, cứ làm tan nát trái tim anh đi I don't care if you do Anh không quan tâm nếu em có làm vậy 'Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars Vì em là bầu trời, một bầu trời đầy sao I think I saw you Anh nghĩ rằng anh đã thấy em 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars Vì em là một bầu trời, một bầu trời đầy sao I wanna die in your arms Anh muốn được chết trong vòng tay em 'Cause you get lighter the more it gets dark Vì em tỏa sáng hơn khi vạn vật chìm trong bóng đêm I'm gonna give you my heart Anh sẽ trao em trái tim này I don't care, go on and tear me apart Anh không quan tâm, cứ làm tan nát trái tim anh đi I don't care if you do Anh không quan tâm nếu em có làm vậy 'Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars Vì em là bầu trời, một bầu trời đầy sao I think I see you Anh nghĩ rằng anh nhìn thấy em 'Cause you're a sky, you're a sky full of stars Bởi vì em là bầu trời, em là một bầu trời đầy sao Such a heavenly view Thật là một cảnh tượng kì diệu You're such a heavenly view Em là một cảnh tượng tuyệt trần

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.