Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
No I can't forget this evening or your face as you were leaving Em không thể quên buổi chiều hôm đó cũng như khuôn mặt anh lúc rời xa em But I guess that's just the way the story goes Nhưng có lẽ em cũng biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế You always smile but in your eyes your sorrow shows, yes it shows Anh luôn mỉm cười nhưng trong đôi mắt ấy nỗi buồn luôn hiện rõ, thật đấy No I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow Em không thể sống tiếp khi em nghĩ về những nỗi đau này When I had you there but then I let you go Khi đó em đã có anh nhưng rồi lại để vụt mất And now it's only fair that I should let you know what you should know Và giờ đây để công bằng, em phải cho anh biết những điều lẽ ra anh nên biết I can't live if living is without you Em không thể sống nếu thiếu vắng anh I can't live, I can't give anymore Em không thể sống, em không thể cho đi như thế nữa I can't live if living is without you Em không thể sống nếu thiếu vắng anh I can't give, I can't give anymore Em không thể cho đi, em không thể cho đi như thế nữa Well, I can't forget this evening or your face as you were leaving Em không thể quên buổi chiều hôm đó cũng như khuôn mặt anh lúc rời xa em But I guess that's just the way the story goes Nhưng có lẽ em cũng biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế You always smile but in your eyes your sorrow shows, yes it shows Anh luôn mỉm cười nhưng trong đôi mắt ấy nỗi buồn luôn hiện rõ, thật đấy I can't live if living is without you Em không thể sống nếu thiếu vắng anh I can't give, I can't give anymore Em không thể cho đi, em không thể cho đi như thế nữa I can't live if living is without you Em không thể sống nếu thiếu vắng anh I can't give, I can't give anymore Em không thể cho đi, em không thể cho đi như thế nữa No, I can't live, no, I can't live Em không thể sống No I can't live if living is without you Em không thể sống nếu thiếu vắng anh I can't live, I can't give anymore Em không thể sống, em không thể cho đi như thế nữa I can't live (no, I can't live, no, I can't live) Em không thể sống

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.