Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I don't wanna be left behind Tôi không muốn bị bỏ lại phía sau Distance was a friend of mine Tôi đã quen với việc giữ khoảng cách Catching breath in a web of lies Cố gắng sống trong bội bề sự dối trá I've spent most of my life Tôi đã dành gần hết quãng đời của mình Riding waves, playing acrobat Vượt qua sóng gió và lăn lộn với đời Shadow-boxing the other half Chiến đấu với bản thân mình Learning how to react Học cách làm sao để thích ứng I've spent most of my time Tôi đã dành gần hết thời gian của mình Catching my breath Hít vào thật sâu Letting it go Quên đi tất cả Turning my cheek for the sake of this show Quên đi khoảng thời gian khó khăn để tiếp tục cuộc sống này Now that you know Giờ thì bạn biết đó This is my life Đây là cuộc đời tôi I won't be told what's supposed to be right Không cần phải nói với tôi điều gì là đúng đắn Catch my breath Hít vào thật sâu No one can hold me back Không ai có thể khiến tôi chùn bước I ain't got time for that Tôi không có thời gian cho việc đó Catch my breath Hít vào thật sâu Won't let them get me down Không để ai hạ gục tôi It's all so simple now Giờ đây mọi thứ quá đơn giản Addicted to the love I found Say đắm trong tình yêu Heavy heart, now a weightless cloud Trái tim nặng trĩu, giờ đã được nhẹ nhõm Making time for the ones that count Dành thời gian bên những ai tôi quan tâm I'll spend the rest of my time Tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình Laughing hard with the windows down Tận hưởng cuộc sống này Leaving footprints all over town Đi đến bất cứ đâu tôi muốn Keeping faith, karma comes around Giữ vững lòng tin, những điều tốt đẹp sẽ đến I will spent the rest of my life Tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình Catching my breath Hít vào thật sâu Letting it go Quên đi tất cả Turning my cheek for the sake of this show Quên đi khoảng thời gian khó khăn để tiếp tục cuộc sống này Now that you know Giờ thì bạn biết đó This is my life Đây là cuộc đời tôi I won't be told what's supposed to be right Không cần phải nói với tôi điều gì là đúng đắn Catch my breath Hít vào thật sâu No one can hold me back Không ai có thể khiến tôi chùn bước I ain't got time for that Tôi không có thời gian cho việc đó Catch my breath Hít vào thật sâu Won't let them get me down Không để ai hạ gục tôi It's all so simple now Giờ đây mọi thứ quá đơn giản You helped me see Bạn đã giúp tôi nhận ra The beauty in everything Vẻ đẹp ẩn chứa trong vạn vật Catching my breath Hít vào thật sâu Letting it go Quên đi tất cả Turning my cheek for the sake of this show Quên đi khoảng thời gian khó khăn để tiếp tục cuộc sống này Now that you know Giờ thì bạn biết đó This is my life Đây là cuộc đời tôi I won't be told what's supposed to be right Không cần phải nói với tôi điều gì là đúng đắn Catching my breath Hít vào thật sâu Letting it go Quên đi tất cả Turning my cheek for the sake of this show Quên đi khoảng thời gian khó khăn để tiếp tục cuộc sống này Now that you know Giờ thì bạn biết đó This is my life Đây là cuộc đời tôi I won't be told what's supposed to be right Không cần phải nói với tôi điều gì là đúng đắn Catch my breath Hít vào thật sâu No one can hold me back Không ai có thể khiến tôi chùn bước I ain't got time for that Tôi không có thời gian cho việc đó Catch my breath Hít vào thật sâu Won't let them get me down Không để ai hạ gục tôi It's all so simple now (It's all so simple now!) Giờ đây mọi thứ quá đơn giản Catching my breath Hít vào thật sâu Letting it go Quên đi tất cả Turning my cheek for the sake of this show Quên đi khoảng thời gian khó khăn để tiếp tục cuộc sống này Now that you know Giờ thì bạn biết đó This is my life Đây là cuộc đời tôi I won't be told what's supposed to be right Không cần phải nói với tôi điều gì là đúng đắn Catch my breath Hít vào thật sâu No one can hold me back Không ai có thể khiến tôi chùn bước I ain't got time for that Tôi không có thời gian cho việc đó Catch my breath Hít vào thật sâu Won't let them get me down Không để ai hạ gục tôi It's all so simple now Giờ đây mọi thứ quá đơn giản

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.