Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
There's a hero Có một người anh hùng If you look inside your heart Khi bạn cảm nhận trong trái tim mình You don't have to be afraid Bạn không phải sợ sệt rằng Of what you are bạn là ai There's an answer Bởi luôn có câu trả lời If you reach into your soul Nếu bạn huớng vào tâm hồn mình And the sorrow that you know Và những nỗi muộn phiền bạn từng biết… Will melt away Sẽ tan biến … And then a hero comes along Và người anh hùng sẽ đến bên cạnh With the strength to carry on Sẽ mang tới sức mạnh And you cast your fears aside Khiến bạn xua đi những nỗi sợ And you know you can survive Và bạn biết rằng mình còn tồn tại So when you feel like hope is gone Khi bạn cảm thấy tuyệt vọng Look inside you and be strong Hãy nhìn vào chính bản thân và hãy mạnh mẽ lên And you'll finally see the truth Và bạn sẽ thấy được sự thật rằng That a hero lies in you có một anh hùng bên trong bạn It's a long road Con đường dài thăm thẳm When you face the world alone Khi mà bạn một mình đối mặt với thế giới No one reaches out a hand for you to hold Chẳng ai đưa bàn tay ra để bạn nắm chặt lấy You can find love Ban có thể tìm thấy tình thương If you search within yourself Nếu bạn tìm chúng trong tim mình And the emptiness you felt will disappear Và sự trống rỗng trong bạn sẽ biến mất And then a hero comes along Và người anh hùng sẽ đến bên cạnh With the strength to carry on Sẽ mang tới sức mạnh And you cast your fears aside, and you know you can survive Và bạn xua đi những nỗi sợ, và bạn biết rằng mình còn tồn tại So when you feel like hope is gone Vậy khi mà bạn tuyệt vọng Look inside you and be strong Hãy nhìn vào chính bản thân và hãy mạnh mẽ lên And you'll finally see the truth Và bạn sẽ thấy được sự thật rằng That a hero lies in you có một anh hùng bên trong bạn Lord knows...... Chúa luôn biết rằng Dreams are hard to follow Những giấc mơ thật khó mà theo đuổi But don't let anyone tear them away Nhưng đừng dể cho bất cứ ai xua tan chúng di hold on Hãy nắm chặt There will be tomorrow Sẽ luôn có ngày mai In time you'll find the away Một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy lối đi cho mình And then a hero comes along Và người anh hùng sẽ đến bên cạnh With the strength to carry on Sẽ mang tới sức mạnh And you cast your fears aside Và bạn xua đi những nỗi sợ And you know you can survive Và bạn biết rằng mình còn tồn tại So when you feel like hope is gone Vậy khi bạn cảm thấy mình tuyệt vọng Look inside you and be strong Hãy nhìn vào chính bản thân và hãy mạnh mẽ lên And you'll finally see the truth Và bạn sẽ thấy được sự thật rằng That a hero lies in you có một anh hùng bên trong bạn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.