Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I wish that Heaven had visiting hours Ước gì thiên đường cũng có "giờ thăm hỏi" So I could just show up and bring the news Để con ghé đến và kể chú nghe đôi điều That she's getting older and I wish that you'd met her Rằng bé nhà con đang ngày một lớn, ước gì chú có thể gặp được con bé The things that she'll learn from me Những điều con bé học được từ con I got them all from you Đều là những điều con học được từ chú Can I just stay a while and we'll put all the world to rights? Con có thể nán lại đôi chút chăng, để hai chú cháu ta cùng nói về tình hình thế giới hiện nay? The little ones will grow, and I'll still drink your favorite wine Những đứa trẻ rồi sẽ lớn, còn con vẫn sẽ luôn uống loại rượu chú yêu thích And soon they're going to close, but I'll see you another day Thiên đường sắp đóng cửa rồi, hẹn hôm khác con gặp lại chú nhé So much has changed since you've been away Mọi thứ đã đổi thay rất nhiều từ ngày chú ra đi I wish that Heaven had visiting hours Ước gì thiên đường cũng có "giờ thăm hỏi". So I could just swing by and ask your advice Để con thi thoảng ghé qua xin chú vài lời khuyên What would you do in my situation? Rằng nếu ở trong tình huống của con, chú sẽ làm gì? I haven't a clue how I'd even raise them Con cũng không biết phải làm sao để có thể nuôi dạy lũ trẻ ở nhà nữa What would you do? Chú sẽ làm gì vậy? 'Cause you always do what's right Bởi chú lúc nào cũng làm những điều đúng đắn Can we just talk a while until my worries disappear? Ta có thể chuyện trò thêm lúc nữa được không, đến khi mọi lo toan của con biến mất? I'd tell you that I'm scared of turning out a failure Con sẽ kể với chú rằng con rất sợ phạm phải sai lầm You'd say, "Remember that the answer's in the love that we create" Để rồi chú sẽ nói: "Hãy nhớ rằng câu trả lời nằm chính nơi tình yêu trong tim ta." So much has changed since you've been away (Hmm) Mọi thứ đã đổi thay rất nhiều từ ngày chú ra đi I wish that Heaven had visiting hours Ước gì thiên đường cũng có "giờ thăm hỏi" And I would ask them if I could take you home Và con sẽ hỏi thử xem có đưa chú về nhà được chăng But I know what they'd say, that it's for the best Nhưng con biết họ sẽ nói, ở lại đây là điều tốt nhất với chú So I will live life the way you taught me Vậy nên con sẽ sống tiếp cuộc đời này theo lời chú dạy răn And make it on my own Và tự mình vượt qua tất cả I will close the door, but I will open up my heart Con sẽ đóng cửa cánh cửa ấy lại, nhưng sẽ mở rộng trái tim này And everyone I love will know exactly who you are Để những người con yêu quý biết chú là ai 'Cause this is not goodbye, it is just 'til we meet again Bởi đây không phải lời từ biệt, chỉ là ta tạm xa nhau thôi chú nhé So much has changed since you've been away Thế giới quanh đây đổi thay rất nhiều kể từ ngày chú ra đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.