Yêu thích
Xem thêm
There comes a time Có lúc When we hear a certain call Chúng ta nghe thấy một lời kêu gọi When the world Khi thế giới Must come together as one Phải đoàn kết lại cùng nhau There are people dying Có nhiều người đang chết And it's time to lend a hand Và đã đến lúc giúp đỡ một tay To life the greatest gift of all Cho cuộc sống này, món tuyệt vời nhất cho mọi người We can't go on Chúng ta không thể tiếp tục Pretending day by day Ngày qua ngày giả vờ That someone Rằng ai đó, Somewhere will soon make a change Bằng cách nào đó sẽ sớm tạo ra sự thay đổi We are all part of God's great big family Chúng ta đều là một phần trong đại gia đình của Chúa And the truth, you know that love is all we need Và sự thật, tình yêu là tất cả những gì chúng ta cần We are the world, Chúng ta là một thế giới We are the children Chúng ta là những đứa trẻ We are the ones who make a brighter day, Là những người tạo nên một ngày sáng sủa hơn So let's start giving Vì thế chúng ta hãy bắt đầu cho đi There's a choice we're making Có một sự chọn lựa mà chúng ta đang chọn We're saving our own lives Chúng ta đang cứu rỗi chính cuộc đời mình It's true, Thật đấy, We'll make a better day just you and me Chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn, chỉ có bạn và tôi thôi Send them your heart, Ừ, hãy trao họ trái tim của bạn So they'll know that someone cares Để họ biết rằng có ai đó quan tâm And their lives will be stronger and free Rồi cuộc đời họ sẽ mạnh mẽ và tự do hơn As God has shown us, Như Chúa đã chứng thực cho chúng ta thấy By turning stones to bread Bằng cách hóa đá thành bánh mì So that we all must lend a helping hand Và vì thế, chúng ta đều phải đưa tay giúp đỡ We are the world, Chúng ta là những đứa trẻ We are the children Chúng ta là những đứa trẻ We are the ones who make a brighter day, Là những người tạo nên một ngày sáng sủa hơn So let's start giving Vì thế chúng ta hãy bắt đầu cho đi There's a choice we're making Có một sự chọn lựa mà chúng ta đang chọn We're saving our own lives Chúng ta đang cứu rỗi chính cuộc đời mình It's true, Thật đấy, we'll make a better day just you and me Chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn, chỉ có bạn và tôi thôi When you're down and out Khi bạn sa cơ lỡ vận There seems no hope at all Có vẻ như chẳng còn hi vọng nữa But if you just believe Nhưng nếu như bạn tin tưởng There's no way we can fall Thì chúng ta không thể nào thất bại đâu Well, well, well, well, Well, well, well, well, Let's realise Chúng ta hãy cùng nhận thức That a change can only come Rằng một sự thay đổi chỉ có thể đến When we stand together as one Khi chúng ta đoàn kết cùng nhau We are the world, Chúng ta là thế giới này, We are the children Chúng ta là những đứa trẻ We are the ones who make a brighter day, Là những người tạo nên một ngày sáng sủa hơn So let's start giving Vì thế chúng ta hãy bắt đầu cho đi There's a choice we're making Có một sự chọn lựa mà chúng ta đang chọn We're saving our own lives Chúng ta đang cứu rỗi chính cuộc đời mình It's true, Thật đấy, We'll make a better day just you and me Chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn, chỉ có bạn và tôi thôi We are the world, Chúng ta là thế giới này, We are the children Chúng ta là những đứa trẻ We are the ones who make a brighter day, Là những người tạo nên một ngày sáng sủa hơn So let's start giving Vì thế chúng ta hãy bắt đầu cho đi There's a choice we're making Có một sự chọn lựa mà chúng ta đang chọn We're saving our own lives Chúng ta đang cứu rỗi chính cuộc đời mình It's true, Thật đấy, We'll make a better day just you and me Chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn, chỉ có bạn và tôi thôi We are the world, Chúng ta là thế giới này, We are the children Chúng ta là những đứa trẻ We are the ones who make a brighter day, Là những người tạo nên một ngày sáng sủa hơn So let's start giving Vì thế chúng ta hãy bắt đầu cho đi There's a choice we're making Có một sự chọn lựa mà chúng ta đang chọn We're saving our own lives Chúng ta đang cứu rỗi chính cuộc đời mình It's true, Thật đấy, We'll make a better day just you and me. chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn Chỉ có bạn và tôi thôi We are the world, Chúng ta là thế giới này, We are the children Chúng ta là những đứa trẻ We are the ones who make a brighter day, Là những người tạo nên một ngày sáng sủa hơn So let's start giving Vì thế chúng ta hãy bắt đầu cho đi There's a choice we're making Có một sự chọn lựa mà chúng ta đang chọn We're saving our own lives Chúng ta đang cứu rỗi chính cuộc đời mình It's true, Thật đấy, We'll make a better day just you and me Chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn, chỉ có bạn và tôi thôi We are the world, Chúng ta là thế giới này, We are the children Chúng ta là những đứa trẻ We are the ones who make a brighter day, Là những người tạo nên một ngày sáng sủa hơn So let's start giving Vì thế chúng ta hãy bắt đầu cho đi There's a choice we're making Có một sự chọn lựa mà chúng ta đang chọn We're saving our own lives Chúng ta đang cứu rỗi chính cuộc đời mình It's true, Thật đấy, We'll make a better day just you and me Chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn, chỉ có bạn và tôi thôi We are the world, Chúng ta là thế giới này, We are the children Chúng ta là những đứa trẻ We are the ones who make a brighter day, Là những người tạo nên một ngày sáng sủa hơn So let's start giving Vì thế chúng ta hãy bắt đầu cho đi There's a choice we're making Có một sự chọn lựa mà chúng ta đang chọn We're saving our own lives Chúng ta đang cứu rỗi chính cuộc đời mình It's true, Thật đấy, We'll make a better day just you and me Chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn, chỉ có bạn và tôi thôi We are the world, Chúng ta là thế giới này, We are the children Chúng ta là những đứa trẻ We are the ones who make a brighter day, Là những người tạo nên một ngày sáng sủa hơn So let's start giving Vì thế chúng ta hãy bắt đầu cho đi There's a choice we're making Có một sự chọn lựa mà chúng ta đang chọn We're saving our own lives Chúng ta đang cứu rỗi chính cuộc đời mình It's true, Thật đấy, We'll make a better day just you and me Chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn, chỉ có bạn và tôi thôi We are the world, Chúng ta là thế giới này, We are the children Chúng ta là những đứa trẻ We are the ones who make a brighter day, Là những người tạo nên một ngày sáng sủa hơn So let's start giving Vì thế chúng ta hãy bắt đầu cho đi There's a choice we're making Có một sự chọn lựa mà chúng ta đang chọn We're saving our own lives Chúng ta đang cứu rỗi chính cuộc đời mình It's true, Thật đấy, We'll make a better day just you and me Chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn, chỉ có bạn và tôi thôi We are the world, Chúng ta là thế giới này, We are the children Chúng ta là những đứa trẻ We are the ones who make a brighter day, Là những người tạo nên một ngày sáng sủa hơn So let's start giving Vì thế chúng ta hãy bắt đầu cho đi There's a choice we're making Có một sự chọn lựa mà chúng ta đang chọn We're saving our own lives Chúng ta đang cứu rỗi chính cuộc đời mình It's true, Thật đấy, We'll make a better day just you and me Chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn, chỉ có bạn và tôi thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

We Are The World

Michael Jackson

Michael Jackson

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Michael Joseph Jackson (August 29, 1958 – June 25, 2009) was an American singer, songwriter, record producer, dancer, and actor. Called the King of Pop, his contributions to music, dance and fashion, along with his publicized personal life, made him a global figure in popular culture for over four decades.

The eighth child of the Jackson family, he debuted on the professional music scene along with his elder brothers Jackie, Tito, Jermaine, and Marlon as a member of the Jackson 5 in 1964, and began his solo career in 1971. In the early 1980s, Jackson became a dominant figure in popular music. The music videos for his songs, including those of "Beat It", "Billie Jean", and "Thriller" from his 1982 album Thriller, were credited with breaking down racial barriers and with transforming the medium into an art form and promotional tool. The popularity of these videos helped to bring the then-relatively-new television channel MTV to fame. His 1987 album Bad spawned the U.S. Billboard Hot 100 number-one singles "I Just Can't Stop Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man in the Mirror", and "Dirty Diana", becoming the first album to have five number-one singles on the Billboard Hot 100. With videos such as "Black or White" and "Scream", he continued to innovate the medium throughout the 1990s, as well as forging a reputation as a touring solo artist. Through stage and video performances, Jackson popularized a number of complicated dance techniques, such as the robot and the moonwalk, to which he gave the name. His distinctive sound and style has influenced numerous artists of various music genres.

Thriller is the best-selling album of all time, with estimated sales of 65 million copies worldwide. His other albums, including Off the Wall (1979), Bad (1987), Dangerous (1991), and HIStory (1995), also rank among the world's best-selling albums. Jackson is one of the few artists to have been inducted into the Rock and Roll Hall of Fame twice. He is recognized as the Most Successful Entertainer of All Time by Guinness World Records. He was also inducted into the Songwriters Hall of Fame and the Dance Hall of Fame as the first and only dancer from pop and rock music. His other achievements include multiple Guinness World Records, 13 Grammy Awards, the Grammy Legend Award, the Grammy Lifetime Achievement Award, 26 American Music Awards—more than any other artist—including the "Artist of the Century" and "Artist of the 1980s", 13 number-one singles in the United States during his solo career,—more than any other male artist in the Hot 100 era—and estimated sales of over 400 million records worldwide. Jackson has won hundreds of awards, making him the most awarded recording artist in the history of popular music. He became the first artist in history to have a top ten single in the Billboard Hot 100 in five different decades when "Love Never Felt So Good" reached number nine on May 21, 2014. Jackson traveled the world attending events honoring his humanitarianism, and, in 2000, the Guinness World Records recognized him for supporting 39 charities, more than any other entertainer.

Aspects of Michael Jackson's personal life, including his changing appearance, personal relationships, and behavior, generated controversy. In the mid-1990s, he was accused of child sexual abuse, but the civil case was settled out of court for an undisclosed amount and no formal charges were brought. In 2005, he was tried and acquitted of further child sexual abuse allegations and several other charges after the jury found him not guilty on all counts. While preparing for his comeback concert series titled This Is It, Jackson died of acute propofol and benzodiazepine intoxication on June 25, 2009, after suffering from cardiac arrest. The Los Angeles County Coroner ruled his death a homicide, and his personal physician, Conrad Murray, was convicted of involuntary manslaughter. Jackson's death triggered a global outpouring of grief, and a live broadcast of his public memorial service was viewed around the world. Forbes currently ranks Jackson as the top-earning dead celebrity, a title held for a sixth consecutive year, with $115 million in earnings.

Xem thêm
Bình luận