Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Uh huh! It's Iggy Iggs! Ừ chị là Iggy đây I got one more problem with you girl Cưng sẽ có thêm một rắc rối với chị Hey baby even though I hate ya! Này anh, dù tôi tôi có ghét anh I wanna love ya Thì tôi vẫn dành tình cảm cho anh I want you! Vẫn muốn bên anh And even though I can't forgive you Và dù cho tôi không thể thứ tha cho anh đi nữa I really want to Thì tôi cũng chỉ muốn nói rằng I want you! Tôi muốn ở bên anh Tell me, tell me baby Vậy hãy nói cho tôi nghe đi Why can't you leave me? Tại sao anh lại rời bỏ tôi chứ Cause even though I shouldn't want it Vì dù không mong muốn điều đó I gotta have it I want you! Thì tôi vẫn phải chấp nhận rằng tôi muốn bên anh Head in the clouds Chẳng cần phải bận tâm Got no weight on my shoulders Tôi trút bỏ được một gánh nặng I should be wiser Đáng lẽ tôi phải sáng suốt hơn And realize that I've got one less problem without ya! Để nhận ra rằng tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less, one less problem Tôi bớt được một rắc rối One less problem without ya Bớt một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less, one less problem Tôi bớt được một rắc rối I know you're never gonna wake up Biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ thức tỉnh I gotta give up Tôi muốn chấm dứt But it's you! Nhưng chẳng phải là do anh sao? I know I shouldn't ever call back Tôi biết mình không nên gọi lại cho anh Or let you come back Hay cho anh thêm cơ hội But it's you! Nhưng đều vì anh cả thôi Every time you touch me Mỗi khi anh vuốt ve tôi And say you love me Và nói rằng anh yêu thương tôi I get a little bit breathless Tôi cũng dao động I shouldn't want it Tôi không nên như vậy But it's you! Nhưng chẳng phải là vì anh à Head in the clouds Chẳng cần phải bận tâm Got no weight on my shoulders Tôi trút bỏ được một gánh nặng I should be wiser Đáng lẽ tôi phải sáng suốt hơn And realize that I've got one less problem without ya! Để nhận ra rằng tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less, one less problem Tôi bớt được một rắc rối One less problem without ya Bớt một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less, one less problem Tôi bớt được một rắc rối It's Iggy Iggs! Ừ chị là Iggy đây What you got? Có chuyện gì sao? Smart money bettin' I'll be better off without you Chị cá là vắng cưng chị còn sống tốt hơn ấy In no time I'll be forgettin' all about you Chị sẽ quên cưng ngay thôi You saying that you know but I really really doubt you Cưng nói là hiểu chị cơ mà chị phải nghi ngờ đấy Understand my life is easy when I ain't around you Khi chị không còn thuộc về cưng thì cưng cũng dễ hiểu chị thôi Iggy Iggy To biggie to be here stressin' Chị cũng chẳng bận tâm về chuyện đó lắm I'm thinkin' I love the thought of you more than I love your presence Ngẫm lại thì chị yêu cái suy nghĩ về cưng hơn là cái ngoại hình của cưng And the best thing now is probably for you to exit Và bây giờ tốt nhất là cưng "bốc hơi" luôn đi I let you go let you back I finally learned my lesson! Chị bỏ cưng rồi lại cho cưng cơ hội, chị ngấm được bài học đó rồi No half-stepping either you want it or you just playin' Không lằng nhằng nữa, dù cưng muốn vậy hay chỉ đang giỡn I'm listening to you knowin' I can't believe what you're sayin' Chị nghe cưng mà chị biết thừa chẳng nên tin cái ngữ ấy nữa There's a million you's baby boo, so don't be dumb Có cả triệu thằng khác như cưng, thế nên đừng ngớ ngẩn vậy nữa I got 99 problems, but you won't be one Chị có cả chín chín vấn đề nhưng cưng đâu có nằm trong số đó Like what! Thế đấy One less, one less problem Bớt một rắc rối Head in the clouds Chẳng cần phải bận tâm Got no weight on my shoulders Tôi trút bỏ được một gánh nặng I should be wiser Đáng lẽ tôi phải sáng suốt hơn And realize that I've got (I've got) Để nhận ra rằng tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh One less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less, one less problem Bớt một rắc rối One less problem without ya Bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less, one less problem Tôi bớt được một rắc rối One less problem without ya Bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less problem without ya! Tôi bớt được một rắc rối khi không còn thuộc về anh I got one less, one less problem Tôi bớt được một rắc rối

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.