Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
The sun goes down Khi hoàng hôn buông xuống The stars come out Thì các vì tinh tú hiện ra And all that counts Và điều quan trọng nhất Is here and now Đã ở đây ngay lúc này My universe will never be the same Thế giới của anh sẽ không còn buồn chán như trước nữa I'm glad you came Anh thật vui khi gặp em You cast a spell on me, spell on me Em mê hoặc anh, phù phép anh You hit me like the sky fell on me, fell on me Em bước vào cuộc đời anh một cách bất ngờ And I decided you look well on me, well on me Và anh quyết định rồi, hai ta rất xứng đôi So let's go somewhere no one else can see, you and me Vì vậy hãy tới nơi nào đó không có ai cả, chỉ em và anh Turn the lights out now Giờ thì tắt đèn đi nào Now I'll take you by the hand Anh sẽ nắm lấy bàn tay em Hand you another drink Đưa em thêm một ly nữa Drink it if you can Cứ uống đi nếu em có thể Can you spend a little time Em có thể dành chút ít thời gian cho anh chứ Time is slipping away, away from us so stay Thời gian của hai ta sắp hết rồi nên hãy ở lại nhé Stay with me I can make, Hãy ở lại với anh, anh có thể khiến em Make you glad you came Khiến cho em vui vì em đã đến bên anh The sun goes down Khi hoàng hôn buông xuống The stars come out Thì các vì tinh tú hiện ra And all that counts Và điều quan trọng nhất Is here and now Đã ở đây ngay lúc này My universe will never be the same Thế giới của anh sẽ không còn buồn chán như trước nữa I'm glad you came Anh thật vui khi gặp em You cast a spell on me, spell on me Em mê hoặc anh, phù phép anh You hit me like the sky fell on me, fell on me Em bước vào cuộc đời anh một cách bất ngờ And I decided you look well on me, well on me Và anh quyết định rồi, hai ta rất xứng đôi So let's go somewhere no one else can see, you and me Vì vậy hãy tới nơi nào đó không có ai cả, chỉ em và anh Turn the lights out now Giờ thì tắt đèn đi nào Now I'll take you by the hand Anh sẽ nắm lấy bàn tay em Hand you another drink Đưa em thêm một ly nữa Drink it if you can Cứ uống đi nếu em có thể Can you spend a little time Em có thể dành chút ít thời gian cho anh chứ Time is slipping away, away from us so stay Thời gian của hai ta sắp hết rồi nên hãy ở lại nhé Stay with me I can make Hãy ở lại với anh, anh có thể khiến em Make you glad you came Khiến cho em vui vì em đã đến bên anh The sun goes down Khi hoàng hôn buông xuống The stars come out Thì các vì tinh tú hiện ra And all that counts Và điều quan trọng nhất Is here and now Đã ở đây ngay lúc này My universe will never be the same Thế giới của anh sẽ không còn buồn chán như trước nữa I'm glad you came Anh thật vui khi gặp em So glad you came Anh thật vui khi gặp em I'm glad you came Anh thật vui khi gặp em The sun goes down Khi hoàng hôn buông xuống The stars come out Thì các vì tinh tú hiện ra And all that counts Và điều quan trọng nhất Is here and now Đã ở đây ngay lúc này My universe will never be the same Thế giới của anh sẽ không còn buồn chán như trước nữa I'm glad you came Anh thật vui khi gặp em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.