Yêu thích
Xem thêm
Gravity Trọng lực Stop pullin' me Đừng kéo em nữa I know that you still haven't found you Em biết rằng anh vẫn chưa tìm được con người thật của mình And when I wanna stand on my own too Và khi em muốn đứng lên một mình Suddenly you start to show Bỗng nhiên anh lại thể hiện Signs of what is possible Những điều tốt đẹp Then you're back to your ways Rồi sau đó đâu lại vào đấy And I let me down Và em lại đau khổ Tell me why I keep tryin' stay around Hãy trả lời em đi, tại sao em cứ cố gắng ở lại When all my family Trong khi cả gia đình em They always telling me to be through with you Lúc nào cũng khuyên em phải chia tay anh And I know that deep down I'm callin' time on you Và em biết trong thâm tâm mình, thời gian dành cho anh cũng đã hết On you Dành cho anh Every time I'm ready to leave Mỗi khi em sẵn sàng ra đi Always seem to be pullin' in the wrong direction Thì em luôn luôn bị kéo về một hướng khác Divin' in with no protection Đắm chìm mê mẫn dù không có sự bảo đảm nào cả Man, you can't keep steerin' me wrong Này anh, anh không thể tiếp tục khiến em sa ngã nữa Oh gravity Lực hút Pullin' me back Kéo em lại Pullin' me in Kéo em về Why you pullin' me back Tại sao anh cứ kéo em lại Pullin' me in Kéo em về Just like gravity (Gravity) Như lực hút trái đất (Lực hút) I know I betrayed but I'm made to Em biết mình đã phản bội anh, nhưng đó là bản năng rồi Ignore the universe when I see you Khi em nhìn thấy anh, em chẳng màn đến vũ trụ nữa Cause every night the stars will shine Vì mỗi đêm những ngôi sao trên trời sẽ tỏa sáng Verging into U-turns times Khiến em gần như thay đổi 180 độ Anythin' that they can just to change my mind Không gì có thể khiến em thay đổi suy nghĩ When I pass your road I can't help rewind Khi em nghĩ về anh, em không thể ngừng nhớ lại What is wrong with me? Em bị làm sao vậy chứ? All that I wanna be is through with you Em muốn chấm dứt với anh And I know that deep down I'm callin' time on you Và em biết trong thâm tâm mình, thời gian dành cho anh cũng đã hết On you Dành cho anh Every time I'm ready to leave Mỗi khi em sẵn sàng ra đi Always seem to be pullin' in the wrong direction Thì em luôn luôn bị kéo về một hướng khác Divin' in with no protection Đắm chìm mê mẫn dù không có sự bảo đảm nào cả Man, you can't keep steerin' me wrong Này anh, anh không thể tiếp tục khiến em sa ngã nữa Oh gravity Lực hút Pullin' me back Kéo em lại Pullin' me in Kéo em về Why you pullin' me back, pullin' me in Tại sao anh cứ kéo em lại, kéo em về Just like gravity (Gravity) Như lực hút trái đất (Lực hút) Stop pulling me Đừng kéo em nữa Gravity Lực hút Be quiet, let me leave, let me go Im lặng đi, để em đi, để em đi Don't say another word Đừng nói lời nào nữa Cause with every sound Vì mỗi lời nói của anh You're pullin' me down Sẽ kéo em lại Baby Anh à You got a hold on me like gravity Anh điều khiển em, cứ như lực hút trái đất Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Gravity Lực hút trái đất Every time I'm ready to leave Mỗi khi em sẵn sàng ra đi Always seem to be pullin' in the wrong direction Thì em luôn luôn bị kéo về một hướng khác Divin' in with no protection Đắm chìm mê mẫn dù không có sự bảo đảm nào cả Man, you can't keep steerin' me wrong Này anh, anh không thể tiếp tục khiến em sa ngã nữa Oh gravity Lực hút Pullin' me back Kéo em lại Pullin' me in Kéo em về Why you pullin' me back Tại sao anh cứ kéo em lại Pullin' me in just like gravity Kéo em về như lực hút trái đất Gravity, gravity, gravity, gravity Lực hút trái đất

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Gravity

Pixie Lott

Pixie Lott

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Victoria Louise "Pixie" Lott (born 12 January 1991) is an English singer, songwriter, and actress. Her debut single, "Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)", was released in June 2009 and went straight to number one in the UK Singles Chart. Her second single, "Boys and Girls", also topped the UK Singles Chart in September 2009.
Lott's debut album, Turn It Up, was released in September 2009. It reached number six on the UK Albums Chart, spawned five consecutive top twenty singles, and sold over 1.5 million copies. Her second album, Young Foolish Happy, was released on 14 November 2011. The lead single, "All About Tonight", debuted atop the UK Singles Chart, becoming her third UK number-one hit. The album also produced the top ten singles "What Do You Take Me For?" and "Kiss the Stars". Lott's self-titled third studio album was released on 1 August 2014. Its lead single "Nasty" released on 7 March 2014 peaked at number nine on the UK Singles Chart, making it her sixth Top 10 single in the United Kingdom.

Xem thêm
Bình luận