Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I don't wanna be alone tonight ('Lone tonight) Anh không muốn mình phải cô đơn đêm nay It's pretty clear that I'm not over you (Over you, over you) Rõ ràng rằng anh vẫn chưa thể quên được em I'm still thinking 'bout the things you do (Things you do) Anh vẫn đang vấn vương nghĩ về những gì em đã làm So I don't want to be alone tonight, alone tonight, alone tonight Vậy nên anh không muốn phải cô đơn đêm nay Can you light the fire? (Light the fire, light the fire) Liệu em có thể thắp nên một ngọn lửa? I need somebody who can take control (Take control) Anh cần một ai đó có thể kiểm soát được tâm trí anh I know exactly what I need to do Anh biết chính xác anh cần làm những gì 'Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight Bởi anh không muốn phải cô đơn đêm nay And look what you made me do, I'm with somebody new Và nhìn xem em khiến anh phải làm gì, anh đã có người mới Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger Em à, anh đang phải khiêu vũ cùng một người xa lạ Look what you made me do, I'm with somebody new Hãy nhìn xem em khiến anh làm gì, anh đang ở bên người mới Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger Ooh, em yêu, anh đang nhảy với một người xa lạ Dancing with a stranger Nhảy với một người lạ I wasn't even going out tonight (Out tonight) Tối nay thật tâm em chẳng muốn đi đâu But, boy, I need to get you off of my mind (Off of my mind) Nhưng em phải tìm cách loại bỏ những suy nghĩ về anh I know exactly what I have to do Em biết chính xác điều em phải làm I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight Em không muốn cô đơn đêm nay Look what you made me do, I'm with somebody new Hãy nhìn xem ta khiến nhau làm gì, ta đang ở bên người mới Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger Ôi người yêu ơi, ta giờ lại nhảy cùng người lạ Look what you made me do, I'm with somebody new Hãy nhìn xem ta khiến nhau làm gì, ta đã có người khác Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger Ôi người yêu ơi, ta giờ lại nhảy cùng người lạ Dancing with a stranger Nhảy với một người lạ Dancing, yeah, ooh Cứ thế nhảy Look what you made me do, I'm with somebody new (Ooh) Hãy nhìn xem ta khiến nhau làm gì, ta đang ở bên người mới Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger Ôi người ơi, ta giờ lại nhảy cùng người lạ Look what you made me do, I'm with somebody new Hãy nhìn xem ta khiến nhau làm gì, ta đã có người khác Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger Ôi người ơi, ta đang khiêu vũ cùng một người lạ I'm dancing, I'm dancing (Ooh) Em đang nhảy, anh đang nhảy (nhảy với một người lạ) I'm dancing, I'm dancing (Dancing with a stranger) Em đang nhảy, anh đang nhảy (nhảy với một người lạ)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.