Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Hey Siri Này Siri Hey Siri, could you teach me how to cook an apple pie? Này Siri, bạn có thể dạy tôi làm bánh táo không? Say thanks in Japanese, make a paper plane that flies Dạy tôi nói cảm ơn bằng tiếng Nhật, gấp máy bay giấy bay thật cao Hey Siri, could you cancel my alarm at 8:05? Này Siri, giúp tôi tắt báo thức lúc 8 giờ 05 Cause lately, I can’t sleep, I’ve been spending all my time Bởi gần đây tôi chẳng thể ngủ được, cứ trằn trọc suốt đêm Just trying to find all of the answers to the questions Cứ cố gắng tìm đáp án cho những câu hỏi That you can’t look up online, cause I Những câu hỏi ta chẳng thể tìm thấy trên mạng Can’t shake the feeling that we’re only born to die Vì tôi chẳng thể nào ngừng nghĩ rằng chúng ta sinh ra là để chết đi Hey Siri, what’s the meaning of life? Này Siri, ý nghĩa của cuộc sống là gì? Hey Siri, could you tell me how to fix my broken heart Này Siri, nói xem tôi phải làm sao để hàn gắn trái tim này No one made it stop, I just can’t get it to start Đâu ai khiến nó ngừng đập nhưng tôi chẳng thể gọi nó thức dậy Hеy Siri, are you happy, do you wish that you could cry? Này Siri, bạn có hạnh phúc không? Có ước rằng mình có thể khóc không? Are you as lost as me, arе you spending all your time? Bạn có lạc lối giống tôi? Có trằn trọc cả đêm Just trying to find all of the answers to the questions Mải kiếm tìm đáp án cho những câu hỏi That you can’t look up online, cause I Mà trên mạng không có câu trả lời Can’t shake the feeling that we’re only born to die Vì tôi chẳng thể không ngừng nghĩ rằng ta sinh ra là để chết đi Hey Siri, what’s the meaning of life? Này Siri, vậy ý nghĩa của cuộc sống này là gì? La-la-la-life, whats’ the meaning of la-la-la-life? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? La-la-la-life, what’s the meaning of life? Ý nghĩa của cuộc sống này là gì? I’m not sure I understand Tôi không hiểu ý của bạn La-la-la-life Cuộc sống What’s the meaning of life Ý nghĩa của cuộc sống là gì? I love you Tôi yêu bạn Hey Siri, what’s the meaning of life? Này Siri, cuộc sống có ý nghĩa gì vậy?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.