Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You gotta go and get angry at all of my honesty Em vẫn ra đi và giận dữ với những lời chân thành của anh You know I try but I don't do too well with apologies Em biết dù đã cố nhưng anh không giỏi nói những lời xin lỗi mà I hope I don't run out of time. Could someone call a referee? Anh mong vẫn còn thời gian. Ai đó gọi trọng tài đi 'Cause I just need one more shot at forgiveness Bởi anh chỉ cần một cơ hội để nhận sự tha thứ I know you know that I made those mistakes maybe once or twice Anh biết em biết anh đã mắc những lỗi đó có lẽ một hai lần And by once or twice I mean maybe a couple of hundred times Và một hai lần ý anh là một cặp đôi có thể đến hàng trăm lần mà So let me, oh, let me redeem, oh, redeem, oh, myself tonight Vậy thì hãy để anh chuộc lại những lỗi lầm đêm nay 'Cause I just need one more shot, second chances Vì anh chỉ cần thêm một cơ hội thứ hai nữa thôi Is it too late now to say sorry? Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi? 'Cause I'm missing more than just your body Vì anh nhớ em đến da diết Is it too late now to say sorry? Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi? Yeah I know oh that I let you down Ừ anh biết anh đã khiến em buồn Is it too late to say that I'm sorry now? Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi? I'm sorry, yeah Anh xin lỗi I'm sorry, yeah Xin lỗi em I'm sorry, yeah Anh xin lỗi Yeah I know oh that I let you down Ừ anh biết anh đã khiến em buồn Is it too late to say sorry now? Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi? I'll take every single piece of the blame if you want me to Anh sẽ nhận hết mọi lỗi lầm nếu em muốn But you know that there is no innocent one in this game for two Nhưng em biết rằng đâu có kẻ ngây thơ trong cuộc chơi của hai người I'll go, I'll go and then you go, you go out and spill the truth Anh sẽ ra đi và rồi em cứ đi và nói ra sự thật Can we both say the words and forget this? Liệu chúng ta có thể nói chuyện và quên chuyện này không? Is it too late now to say sorry? Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi? 'Cause I'm missing more than just your body Vì anh nhớ em đến da diết Is it too late now to say sorry? Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi? Yeah I know oh that I let you down Ừ anh biết anh đã khiến em buồn Is it too late to say that I'm sorry now? Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi? I'm not just trying to get you back on me Anh không chỉ cố mang em về bên mình 'Cause I'm missing more than just your body Vì anh nhớ em đến da diết Is it too late now to say sorry? Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi? Yeah I know oh that I let you down Ừ anh biết anh đã khiến em buồn Is it too late to say sorry now? Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi? I'm sorry, yeah Anh xin lỗi Yeah I know oh that I let you down Ừ anh biết anh đã khiến em buồn Is it too late to say sorry now? Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi? I'm sorry, yeah Anh xin lỗi Yeah I know oh that I let you down Ừ anh biết anh đã khiến em buồn Is it too late to say sorry now? Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.