Slow Hands

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Slow Hands. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

NIALL HORAN

We should take this back to my place
Chúng ta hãy quay lại nhà em
That's what she said right to my face
Đó là những gì cô ấy nói thẳng với tôi
'Cause I want you bad, yeah, I want you, baby
Vì em khao khát có anh, yeah, em muốn có anh, cưng à
I've been thinking 'bout it all day
Em đã nghĩ về điều đó cả ngày nay
And I hope you feel the same way
Và em mong là anh cũng cảm thấy như vậy
'Cause I want you bad, yeah, I want you, baby
Vì em khao khát có anh, yeah, em muốn có anh, cưng à
Slow, slow hands
Chậm rãi, từ từ thôi nhé
Like sweat dripping down our dirty laundry
Như những giọt mồ hôi thấm đẫm trên quần áo
No, no chance
Không, không còn cơ hội nào
That I'm leaving here without you on me
Khi anh rời khỏi đây mà không có em
I, I know, yeah, I already know that there ain't no stopping
Anh biết, yeah, anh biết mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây
Your plans and those slow hands
Những kế hoạch của em và đôi tay chậm rãi ấy
Slow hands
Đôi tay chậm rãi ấy
I just wanna take my time
Anh chỉ muốn tận dụng thời gian của mình
We could do this, baby, all night, yeah
Chúng ta có thể làm điều đó, em à, cả đêm luôn, yeah
'Cause I want you bad
Vì anh khao khát có em
Yeah, I want you, baby
Vâng, anh muốn có em, cưng à
Slow, slow hands
Chậm rãi, từ từ thôi nhé
Like sweat dripping down our dirty laundry
Như những giọt mồ hôi thấm đẫm trên quần áo
No, no chance
Không, không còn cơ hội nào
That I'm leaving here without you on me
Khi anh rời khỏi đây mà không có em
I, I know, yeah, I already know that there ain't no stopping
Anh biết, yeah, anh biết mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây
Your plans and those slow hands
Những kế hoạch của em và đôi tay chậm rãi ấy
Fingertips putting on a show
Những ngón tay đặt lên
Got me now and I can't say "No"
Chiếm lấy anh và anh không thể từ chối
Wanna be with you all alone
Muốn được trọn vẹn bên em
Take me home, take me home
Hãy đưa anh về nhà
Fingertips putting on a show
Những ngón tay đặt lên
Can't you tell that I want you, baby, yeah
Em không thể nói em khao khát anh sao, cưng à, yeah
Slow hands
Đôi tay chậm rãi ấy
Like sweat dripping down our dirty laundry
Như những giọt mồ hôi thấm đẫm trên quần áo
No, no chance
Không, không còn cơ hội nào
That I'm leaving here without you on me
Khi anh rời khỏi đây mà không có em
I, I know, yeah, I already know that there ain't no stopping
Anh biết, yeah, anh biết mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây
Your plans and those slow hands
Những kế hoạch của em và đôi tay chậm rãi ấy