Yêu thích
Xem thêm
We should take this back to my place Chúng ta hãy quay lại nhà em That's what she said right to my face Đó là những gì cô ấy nói thẳng với tôi 'Cause I want you bad, yeah, I want you, baby Vì em khao khát có anh, yeah, em muốn có anh, cưng à I've been thinking 'bout it all day Em đã nghĩ về điều đó cả ngày nay And I hope you feel the same way Và em mong là anh cũng cảm thấy như vậy 'Cause I want you bad, yeah, I want you, baby Vì em khao khát có anh, yeah, em muốn có anh, cưng à Slow, slow hands Chậm rãi, từ từ thôi nhé Like sweat dripping down our dirty laundry Như những giọt mồ hôi thấm đẫm trên quần áo No, no chance Không, không còn cơ hội nào That I'm leaving here without you on me Khi anh rời khỏi đây mà không có em I, I know, yeah, I already know that there ain't no stopping Anh biết, yeah, anh biết mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây Your plans and those slow hands Những kế hoạch của em và đôi tay chậm rãi ấy Slow hands Đôi tay chậm rãi ấy I just wanna take my time Anh chỉ muốn tận dụng thời gian của mình We could do this, baby, all night, yeah Chúng ta có thể làm điều đó, em à, cả đêm luôn, yeah 'Cause I want you bad Vì anh khao khát có em Yeah, I want you, baby Vâng, anh muốn có em, cưng à Slow, slow hands Chậm rãi, từ từ thôi nhé Like sweat dripping down our dirty laundry Như những giọt mồ hôi thấm đẫm trên quần áo No, no chance Không, không còn cơ hội nào That I'm leaving here without you on me Khi anh rời khỏi đây mà không có em I, I know, yeah, I already know that there ain't no stopping Anh biết, yeah, anh biết mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây Your plans and those slow hands Những kế hoạch của em và đôi tay chậm rãi ấy Fingertips putting on a show Những ngón tay đặt lên Got me now and I can't say "No" Chiếm lấy anh và anh không thể từ chối Wanna be with you all alone Muốn được trọn vẹn bên em Take me home, take me home Hãy đưa anh về nhà Fingertips putting on a show Những ngón tay đặt lên Can't you tell that I want you, baby, yeah Em không thể nói em khao khát anh sao, cưng à, yeah Slow hands Đôi tay chậm rãi ấy Like sweat dripping down our dirty laundry Như những giọt mồ hôi thấm đẫm trên quần áo No, no chance Không, không còn cơ hội nào That I'm leaving here without you on me Khi anh rời khỏi đây mà không có em I, I know, yeah, I already know that there ain't no stopping Anh biết, yeah, anh biết mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây Your plans and those slow hands Những kế hoạch của em và đôi tay chậm rãi ấy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.