Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
This is the end Đây là điểm kết thúc Hold your breath and count Anh hãy chờ đợi và đếm To ten Đến mười Feel the earth move Cảm nhận mặt đất rung chuyển And then Và rồi Hear my heart burst Lắng nghe trái tim tôi nổ tung Again Một lần nữa For this is the end Dành cho thời khắc cuối cùng này I've drowned and dreamt Tôi đã mơ và đắm chìm This moment Vào khoảnh khắc này So overdue I owe them Đã quá muộn rồi, tôi nợ họ Swept away, I'm stolen Cuốn trôi đi, tôi đã bị đánh cắp Let the sky fall Hãy để bầu trời sụp đổ When it crumbles Khi nó vỡ vụn We will stand tall Chúng ta sẽ dũng cảm Face it all together Cùng nhau đối mặt với nó Let the sky fall Hãy để bầu trời sụp đổ When it crumbles Khi nó vỡ vụn We will stand tall Chúng ta sẽ dũng cảm Face it all together Cùng nhau đối mặt với nó At Skyfall Chính tại Skyfall At Skyfall Chính tại Skyfall Skyfall is where we start Skyfall là nơi ta cùng nhau bắt đầu A thousand miles and poles apart Xa cách ngàn dặm và các cực Where worlds collide and days are dark Nơi có các bên xung đột và ngày sẽ chìm đắm trong đêm tối You may have my number Anh có thể có số của tôi You can take my name Anh có thể biết tên tôi But you'll never have my heart Nhưng anh sẽ không bao giờ có được trái tim tôi Let the sky fall (let the sky fall) Hãy để bầu trời sụp đổ When it crumbles (when it crumbles) Khi nó vỡ vụn We will stand tall (we will stand tall) Chúng ta sẽ dũng cảm Face it all together Cùng nhau đối mặt với nó Let the sky fall (let the sky fall) Hãy để bầu trời sụp đổ When it crumbles (when it crumbles) Khi nó vỡ vụn We will stand tall (we will stand tall) Chúng ta sẽ dũng cảm Face it all together Cùng nhau đối mặt với nó At Skyfall Chính tại Skyfall (Let the sky fall) (Hãy để bầu trời sụp đổ) (When it crumbles) (Khi nó vỡ vụn) (We will stand tall) (Chúng ta sẽ dũng cảm) (Let the sky fall) (Hãy để bầu trời sụp đổ) (When it crumbles) (Khi nó vỡ vụn) (We will stand tall) (Chúng ta sẽ dũng cảm) Where you go I go Nơi anh đến, tôi sẽ đi cùng What you see I see Điều anh thấy cũng là điều trong mắt tôi I know I'd never be me Tôi biết tôi sẽ không bao giờ là chính mình Without the security Nếu thiếu đi sự che chở Of your loving arms Trong vòng tay yêu thương của anh Keeping me from harm Bảo vệ tôi khỏi tổn thương Put your hand in my hand Hãy đưa tay anh nắm lấy tay tôi And we'll stand Và chúng ta sẽ đứng hiên ngang Let the sky fall (let the sky fall) Hãy để bầu trời sụp đổ (hãy để bầu trời sụp đổ) When it crumbles (when it crumbles) Khi nó vỡ vụn (khi nó vỡ vụn) We will stand tall (we will stand tall) Chúng ta sẽ dũng cảm (chúng ta sẽ dũng cảm) Face it all together Cùng nhau đối mặt với nó Let the sky fall (let the sky fall) Hãy để bầu trời sụp đổ (hãy để bầu trời sụp đổ) When it crumbles (when it crumbles) Khi nó vỡ vụn (khi nó vỡ vụn) We will stand tall (we will stand tall) Chúng ta sẽ dũng cảm Face it all together Cùng nhau đối mặt với nó At Skyfall Chính tại Skyfall Let the sky fall Hãy để bầu trời sụp đổ We will stand tall Chúng ta sẽ dũng cảm At skyfall Chính tại Skyfall

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.