Yêu thích
Xem thêm
You were my courage, my sword and shield Em là dũng khí trong anh, là thanh kiếm và lá chắn của anh Grace under pressure, my wall of steel Là ơn huệ dưới áp lực, bức tường thép ở nơi anh I was a stone, weighing us down Anh là hòn đá, đè nặng lên chúng ta You were the angel I chained to the ground Còn em là thiên thần mà anh xích vào mặt đất I miss the way you undress, I miss your head on my chest Anh nhớ cách em cởi quần áo, anh nhớ cảm giác khi em tựa vào ngực anh Can't stop this bleeding, can't stop believing Không thể ngăn được con tim đang rỉ máu này, không thể ngừng tin I'm missing the sound of your heart beating Anh nhớ âm thanh nhịp đập nơi trái tim em Baby I'm in love with you Em yêu anh yêu em mất rồi I'm missing the sound of your heart beating Anh nhớ âm thanh nhịp đập nơi trái tim em Baby you were mine to lose Em yêu em là một nửa của anh đã mất I'm missing the sound of your heart beating Anh nhớ âm thanh nhịp đập nơi trái tim em You showed me heaven, you rang up bells Em cho anh thấy thiên đường, em rung lên những cái chuông I played with matches, it hurt like hell Tôi chơi với những que diêm, cảm giác đau đớn như địa nguc Asleep and wake, you're all I see Em là tất cả những gì anh nhìn thấy khi anh ngủ và thức dậy I can't escape you, can't set you free Anh không thể thoát khỏi em, không thể trả tự do cho em I miss your full moon rising, catching a breath in silence Anh nhớ vầng trăng tròn đang lên, khiến chúng ta nín thở trong im lặng Can't stop this bleeding, can't stop believing Không thể ngăn được con tim đang rỉ máu này, không thể ngừng tin I'm missing the sound of your heart beating Anh nhớ âm thanh nhịp đập nơi trái tim em Baby I'm in love with you Em yêu anh yêu em mất rồi I'm missing the sound of your heart beating Anh nhớ âm thanh nhịp đập nơi trái tim em Baby you were mine to lose Em yêu em là một nửa của anh đã mất I'm missing the sound of your heart beating Anh nhớ âm thanh nhịp đập nơi trái tim em Baby I'm coming, baby I'm coming Em yêu anh đang đến đây Tell me now, baby I'll come running Nói cho anh nghe em yêu, anh sẽ chạy đến bên em Baby I'm coming, baby I'm coming Em yêu anh đang đến đây Say the words, baby I'll come running Hãy nói một lời, anh sẽ chạy đến bên em Baby I'm in love with you Em yêu anh yêu em mất rồi I'm missing the sound of your heart beating Anh nhớ âm thanh nhịp đập nơi trái tim em Baby you were mine to lose Em yêu em là một nửa của anh đã mất I'm missing the sound of your heart beating Anh nhớ âm thanh nhịp đập nơi trái tim em Missing you missing you Anh nhớ em I'm missing the sound of your heart beating Anh nhớ âm thanh nhịp đập nơi trái tim em Missing you missing you Anh nhớ em I'm missing the sound of your heart beating Anh nhớ âm thanh nhịp đập nơi trái tim em Beating, beating, I'm missing the sound of your heart beating Nhịp đập, anh nhớ âm thanh nhịp đập nơi trái tim em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Sound Of Your Heart

Shawn Hook

Shawn Hook

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Shawn Hlookoff also known by his stage name Shawn Hook (born September 5, 1984, South Slocan, British Columbia, Canada) and originating from Nelson, British Columbia is a Canadian singer, songwriter and producer. Hook is signed to Kreative Soul Entertainment, Inc. under exclusive license to EMI Music Canada. He has a worldwide deal with Hollywood Records for releases outside of Canada.

Xem thêm
Bình luận