Yêu thích
Xem thêm
RedOne RedOne Let’s go to the beach, each Cùng đến bờ biển nào Let’s go get a wave Cùng bắt những con sóng nào They say, what they gonna say? Họ sẽ nói gì chứ? Have a drink, clink, found the Bud Light Cùng uống nào, chạm ly, kiếm vài chai Bub Light Bad bitches like me, is hard to come by Gái hư như tôi thì khó mà có được The Patrón, own, let’s go get it on Có vài chai rượu Patron, hãy cùng bắt đầu nào The zone, own, yes I’m in the zone Khu này à, ừ tôi đang ở khu này Is it two, three, leave a good tip Là hai, hay ba, để lại nhiều tiền boa vào I’ma blow all my money and don’t give two shits Tôi xài tiền quá mức và không cần quan tâm ai nói gì I’m on the floor, floor Tôi đang trên sàn nhảy I love to dance Tôi thích nhảy nhót So give me more, more Vậy nên chuốc cho tôi say nào ‘Til I can’t stand Đến khi tôi không thể đứng vững nữa Get on the floor, floor Lên sàn nhảy nào Like it’s your last chance Như thể là cơ hội cuối cùng của bạn If you want more, more Nếu bạn muốn nhún nhảy nữa Then here I am Thì có tôi ở đây Starships were meant to fly Tàu không gian dường như sắp bay lên Hands up and touch the sky Giơ tay lên và chạm tới bầu trời nào Can’t stop ‘cause we’re so high Không dừng lại được vì ta ở cao quá rồi Let’s do this one more time Nào cùng làm lại một lần nữa nào Starships were meant to fly Tàu không gian dường như sắp bay lên Hands up and touch the sky Giơ tay lên và chạm tới bầu trời nào Let’s do this one last time Nào cùng làm lại một lần nữa nào Can't stop Không thể dừng lại được Jump in my hooptie hooptie hoop Nhảy trong chiếc xe cũ rích của tôi đi I own that Tôi đang thiếu nợ đó And I ain’t paying my rent this month Và tôi sẽ không trả tiền nhà tháng này I owe that Tôi đang nợ đó But fuck who you want, and fuck who you like Nhưng cứ trở thành bất cứ ai mà bạn muốn và bất cứ ai mà bạn thích That's our life, there’s no end in sight Đó là cuộc sống của chúng ta, chẳng có kết thúc đâu Twinkle, twinkle little star Lấp lánh, ngôi sao nhỏ bé lấp lánh Now everybody let me hear you say ray ray ray Nào tất cả mọi người cho tôi nghe các bạn nói nào Now spend all your money cause today's pay day Nào xài tiền xả láng nào vì hôm nay là ngày tiêu tiền mà And if you’re a G, you a G, G, G Và nếu bạn là một G, thì bạn có ba cái G đấy My name is Onika, you can call me Nicki Tên của tôi là Onika, bạn cứ gọi tôi là Nicki Get on the floor, floor Lên sàn nhảy nào Like it’s your last chance Như thể là cơ hội cuối cùng của bạn If you want more, more Nếu bạn muốn nhún nhảy nữa Then here I am Thì có tôi ở đây Starships were meant to fly Tàu không gian dường như sắp bay lên Hands up and touch the sky Giơ tay lên và chạm tới bầu trời nào Can’t stop ‘cause we’re so high Không dừng lại được vì ta ở cao quá rồi Let’s do this one more time Nào cùng làm lại một lần nữa nào Starships were meant to fly Tàu không gian dường như sắp bay lên Hands up and touch the sky Giơ tay lên và chạm tới bầu trời nào Let’s do this one last time Nào cùng làm lại một lần nữa nào Can't stop Không thể dừng lại được Starships were meant to fly Tàu không gian dường như sắp bay lên Hands up and touch the sky Giơ tay lên và chạm tới bầu trời nào Can’t stop ‘cause we’re so high Không dừng lại được vì ta ở cao quá rồi Let’s do this one more time Nào cùng làm lại một lần nữa nào Starships were meant to fly Tàu không gian dường như sắp bay lên Hands up and touch the sky Giơ tay lên và chạm tới bầu trời nào Let’s do this one last time Nào cùng làm lại một lần nữa nào Can't stop Không thể dừng lại được

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Starships

Nicki Minaj

Nicki Minaj

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Onika Tanya Maraj (born December 8, 1982), known professionally as Nicki Minaj, is a Trinidadian-born American rapper, singer, and songwriter. Born in Saint James, Trinidad and Tobago and raised in South Jamaica, Queens, New York, Minaj earned public attention after releasing three mixtapes between 2007–09. She has been signed to Young Money Entertainment since 2009.

Xem thêm
Bình luận