Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I miss the taste of a sweeter life Anh nhớ cuộc sống ngọt ngào trước đây I miss the conversation Anh nhớ những cuộc chuyện trò I'm searching for a song tonight Anh tìm kiếm một bài hát cho đêm nay I'm changing all of the stations Anh chỉnh qua mọi đài I like to think that we had it all Anh thích nghĩ rằng đôi ta đã có tất cả We drew a map to a better place Chúng ta đã cùng vẽ một bản đồ hướng tới tương lai tươi đẹp But on that road I took a fall Nhưng trên chính con đường ấy anh đã vấp ngã Oh baby why did you run away? Ôi, em yêu tại sao em lại bỏ chạy chứ? I was there for you Anh đã bên em In your darkest times Trong những thời khắc u ám nhất I was there for you Anh đã bên em In your darkest nights Trong những đêm tối tăm nhất But I wonder where were you Nhưng anh tự hỏi em đã ở đâu When I was at my worst Khi anh ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất Down on my knees Gục ngã trên đôi chân của mình And you said you had my back Và em nói em ủng hộ anh So I wonder where were you? Vậy anh tự hỏi em đã ở đâu? When all the roads that you took came back to me Khi mọi con đường em chọn đều quay trở về bên anh So I'm following the map that leads to you Vậy nên anh đi theo tấm bản đồ dẫn lối đến bên em The map that leads to you Tấm bản đồ đưa anh đến bên em Ain't nothing I can do Anh chẳng thể làm điều gì The map that leads to you Tấm bản đồ đưa anh đến bên em Following, following, following to you Đi theo em, đi theo em , đi theo em The map that leads to you Tấm bản đồ đưa anh đến bên em Ain't nothing I can do Anh chẳng thể làm điều gì The map that leads to you Tấm bản đồ đưa anh đến bên em Following, following, following Đi theo em, đi theo em , đi theo em I hear your voice in my sleep at night Anh nghe giọng nói của em trong giấc ngủ Hard to resist temptation Thật khó mà cưỡng lại vẻ quyến rũ ấy 'Cause something strange has come over me Vì có điều gì đó kì lạ bỗng dưng bao trùm lấy anh And now I can't get over you Và giờ đây anh chẳng thể quên được em No, I just can't get over you Không, anh chẳng thể quên được em I was there for you Anh đã bên em In your darkest times Trong những thời khắc u ám nhất I was there for you Anh đã bên em In your darkest nights Trong những đêm tối tăm nhất But I wonder where were you Nhưng anh tự hỏi em đã ở đâu When I was at my worst Khi anh ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất Down on my knees Gục ngã trên đôi chân của mình And you said you had my back Và em nói em ủng hộ anh So I wonder where were you? Vậy anh tự hỏi em đã ở đâu When all the roads you took came back to me Khi mọi con đường em chọn đều quay trở về bên anh So I'm following the map that leads to you Vậy nên anh đi theo tấm bản đồ dẫn lối đến bên em The map that leads to you Tấm bản đồ đưa anh đến bên em Ain't nothing I can do Anh chẳng thể làm điều gì The map that leads to you Tấm bản đồ đưa anh đến bên em Following, following, following to you Đi theo em, đi theo em , đi theo em The map that leads to you Tấm bản đồ đưa anh đến bên em Ain't nothing I can do Anh chẳng thể làm điều gì The map that leads to you Tấm bản đồ đưa anh đến bên em Oh oh oh Oh oh oh Yeah yeah yeah Yeah yeah yeah Oh oh Oh oh Oh, I was there for you Anh đã bên em Oh, in your darkest times Trong những thời khắc u ám nhất Oh, I was there for you Anh đã bên em Oh, in your darkest nights Trong những đêm tối tăm nhất Oh, I was there for you Anh đã bên em Oh, in you darkest times Trong những thời khắc u ám nhất Oh, I was there for you Anh đã bên em Oh, in your darkest nights Trong những đêm tối tăm nhất But I wonder where were you? Nhưng anh tự hỏi em đã ở đâu When I was at my worst Khi anh ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất Down on my knees Gục ngã trên đôi chân của mình And you said you had my back Và em nói em ủng hộ anh So I wonder where were you Vậy anh tự hỏi em đã ở đâu When all the roads you took came back to me Khi mọi con đường em chọn đều quay trở về bên anh So I'm following the map that leads to you Vậy nên anh đi theo tấm bản đồ dẫn lối đến bên em The map that leads to you Tấm bản đồ đưa anh đến bên em Ain't nothing I can do Anh chẳng thể làm điều gì The map that leads to you Tấm bản đồ đưa anh đến bên em Following, following, following to you Đi theo em, đi theo em , đi theo em The map that leads to you Tấm bản đồ đưa anh đến bên em Ain't nothing I can do Anh chẳng thể làm điều gì The map that leads to you Tấm bản đồ đưa anh đến bên em Following, following, following Đi theo em, đi theo em , đi theo em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.