Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I was so high Tôi đã rất hưng phấn I did not recognize Tôi đã không nhận ra The fire burning in her eyes Ngọn lửa đang rực cháy trong đôi mắt cô ấy The chaos that controlled my mind Sự hỗn loạn kiểm soát tâm trí tôi Whispered goodbye, she got on a plane Khi cô ấy thì thầm lời chia li và lên máy bay Never to return again Không bao giờ trở lại nữa But always in my heart Nhưng cô ấy vẫn luôn ở trong tim tôi This love has taken its toll on me Tình yêu nãy đã làm tổn thương tôi She said Goodbye Cô ấy đã nói lời chia tay Too many times before Rất nhiều lần trước đây And her heart is breaking in front of me Và trái tim cô ấy gục ngã trước mắt tôi I have no choice Tôi chẳng có lựa chọn nào khác 'Cause I won't say goodbye anymore Bởi vì tôi sẽ không nói lời chia tay nữa đâu I tried my best to feed her appetite Tôi đã cố gắng hết sức để làm cô ấy thỏa mãn Keep her coming every night Để cô ấy đến bên tôi mỗi đêm So hard to keep her satisfied Thật khó để làm cô ấy hài lòng Kept playing love like it was just a game Cứ vui đùa với tình yêu kiểu này giống như là một trò chơi Pretending to feel the same Giả vờ như là tình đầu ý hợp Then turn around and leave again Để rồi ngoảnh đầu và ra đi lần nữa This love has taken its toll on me Tình yêu nãy đã làm tổn thương tôi She said Goodbye Cô ấy đã nói lời chia tay Too many times before Rất nhiều lần trước đây And her heart is breaking in front of me Và trái tim cô ấy gục ngã trước mắt tôi I have no choice Tôi chẳng có lựa chọn nào khác 'Cause I won't say goodbye anymore Bởi vì tôi sẽ không nói lời chia tay nữa đâu I'll fix these broken things Tôi sẽ sửa chữa lại những gì đã tan vỡ Repair your broken wings Hàn gắn lại đôi cánh đã gãy của em And make sure everything's alright Và chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn (It's all right, it's all right) (Mọi thứ sẽ ổn, mọi thứ sẽ ổn) My pressure on your hips Đặt tay lên hông của em Sinking my fingertips Những ngón tay tôi chạm vào Into every inch of you Cảm nhận được cơ thể của em 'Cause I know that's what you want me to do Bởi anh biết rằng đó là điều em muốn anh làm This love has taken its toll on me Tình yêu nãy đã làm tổn thương tôi She said Goodbye Cô ấy đã nói lời chia tay Too many times before Rất nhiều lần trước đây And her heart is breaking in front of me Và trái tim cô ấy gục ngã trước mắt tôi And I have no choice Tôi chẳng có lựa chọn nào khác 'Cause I won't say goodbye anymore Bởi vì tôi sẽ không nói lời chia tay nữa đâu This love has taken its toll on me Tình yêu nãy đã làm tổn thương tôi She said Goodbye Cô ấy đã nói lời chia tay Too many times before Rất nhiều lần trước đây And her heart is breaking in front of me Và trái tim cô ấy gục ngã trước mắt tôi She said Goodbye Cô ấy đã nói lời chia tay Too many times before Rất nhiều lần trước đây

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.