Yêu thích
Xem thêm
You're a falling star, you're the get away car Em là ngôi sao băng, em là chiếc xe hơi tẩu thoát You're the line in the sand when I go too far Em là vạch đường trên cát khi anh đi quá xa You're the swimming pool, on an August day Em là hồ bơi dịu mát giữa ngày hè tháng tám And you're the perfect thing to say Và em là một điều hoàn hảo để nói đến And you play it coy but it's kinda cute Và em ngại ngùng kìa, nhưng thật dễ thương làm sao Ah, when you smile at me you know exactly what you do Ah, khi em cười với anh em biết chính xác em làm gì phải không Baby don't pretend that you don't know it's true Cưng à đừng giả vờ rằng em không biết đó là thật Cause you can see it when I look at you Vì em có thể thấy điều ấy khi anh ngắm nhìn em And in this crazy life, and through these crazy times Và trong cuộc đời điên rồ này, và trong thời gian rối rắm này It's you, it's you, you make me sing Đó là em, em khiến anh muốn ca hát You're every line, you're every word, you're everything Em là từng câu thơ, từng ngôn từ, em là tất cả You're a carousel, you're a wishing well Em là đèn kéo quân, em là giếng ước And you light me up, when you ring my bell Và em làm bừng sáng đời anh, khi em làm con tim anh rung động You're a mystery, you're from outer space Em là một bí ẩn, em đến từ vũ trụ You're every minute of my everyday Em là từng phút giây trong mỗi ngày của anh And I can't believe, uh that I'm your man Và anh không thể tin rằng anh là người đàn ông của em And I get to kiss you baby just because I can Và anh sẽ hôn em nhé vì anh có thể làm thế Whatever comes our way, ah we'll see it through Dù có điều gì xảy đến, ah chúng ta sẽ vượt qua được And you know that's what our love can do Và em biết rằng tình yêu của chúng ta có thể làm những gì And in this crazy life, and through these crazy times Và trong cuộc đời điên rồ này, và trong thời gian rối rắm này It's you, it's you, you make me sing Đó là em, em khiến anh muốn ca hát You're every line, you're every word, you're everything Em là từng câu thơ, từng ngôn từ, em là tất cả So, la, la, la, la, la, la, la So, la, la, la, la, la, la, la And in this crazy life, and through these crazy times Và trong cuộc đời điên rồ này, và trong thời gian rối rắm này It's you, it's you, you make me sing Đó là em, em khiến anh muốn ca hát You're every line, you're every word, you're everything Em là từng câu thơ, từng ngôn từ, em là tất cả You're every song, and I sing along Em là từng bài hát, và anh phải hát theo 'Cause you're my everything, yeah Vì em là tất cả của anh, yeah So, la, la, la, la, la, la, la So, la, la, la, la, la, la, la

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.