Remember When

Thể loại: Nhạc đồng quê Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Remember When. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

ALAN JACKSON

Remember when,
Nhớ ngày nào
I was young and so were you
Khi anh và em đều còn trẻ
And time stood still,
Và thời gian như ngưng lại
And love was all we knew.
Và tình yêu là tất cả những gì ta biết đến
You were the first,
Em là mối tình đầu tiên
So was I,
và anh cũng thế
We made love and then you cried.
Ta yêu nhau và rồi em bật khóc
Remember when
Anh vẫn còn nhớ...
Remember when,
Nhớ về ngày ấy
We vowed the vows and walked the walk
Khi chúng ta hẹn ước sẽ cùng nhau đi đến cuối đường đời
Gave our hearts,
Trao nhau con tim,
Made the start,
tạo sự khởi đầu,
It was hard.
và đó là khoảng thời gian khó khăn
We lived and learned,
Chúng ta đã sống và học hỏi,
Life threw curves.
cuộc sống đã đẩy ta vào những thăng trầm
There was joy, there was hurt.
Có hạnh phúc, có nỗi đau
Remember when
Anh vẫn còn nhớ
Remember when,
Nhớ khi
Old ones died and new were born
Một sinh mệnh ra đi và một sinh linh mới ra đời
And life was changed,
Và cuộc sống lại đổi thay,
Disassembled,
Chia cắt
Rearranged.
Rồi hàn gắn,
We came together,
Đôi ta đã đến với nhau
Fell apart.
rồi rời xa nhau
And broke each other's hearts.
Và ta đã làm tan vỡ trái tim nhau
Remember when
Anh vẫn còn nhớ
Remember when,
Nhớ ngày nào
The sound of little feet,
Âm thanh của đôi chân nhỏ
Was the music,
là tiếng nhạc
We danced to week to week
Chúng ta khiêu vũ hàng tuần
Brought back the love,
Gợi lại tình yêu,
We found trust,
ta tìm thấy niềm tin
Vowed we'd never give it up.
Và thề rằng sẽ chẳng từ bỏ thêm lần nào nữa
Remember when
Nhớ sao ngày ấy...
Remember when,
Nhớ ngày nào
Thirty seemed so old?
Ta nghĩ 30 tuổi đã trông thật già
Now lookin' back,
Để bây giờ nhìn lại
It's just a steppin' stone,
Nó chỉ như một bước đệm mà thôi
To where we are,
Để đến nơi ta muốn đến,
Where we've been,
Nơi thuộc về đôi ta
Said we'd do it all again.
Và nói rằng ta hãy làm tất cả một lần nữa nhé
Remember when
Anh vẫn còn nhớ...
Remember when,
Nhớ khi ấy
We said when we turned gray,
Chúng ta tự nhủ rằng lúc mái tóc đã ngả màu
When the children,
Khi lũ trẻ
Grow up,
Lớn lên
And move away,
Và đi xa mãi
We won't be sad, we'll be glad,
Chúng ta sẽ không buồn, chúng ta sẽ hài lòng nhé
For all the life we've had
Cho cả cuộc đời ta đã trải qua
And we'll remember when.
Và đôi mình sẽ nhớ mãi về ngày xưa ấy
Remember when
Nhớ mãi về ngày xưa ấy
Remember,
Nhớ về
When
Ngày xưa ấy