Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Do you love the rain? Does it make you dance Em có yêu trời mưa không? Em có thích nhảy When you're drunk with your friends at a party? Khi đang say cùng bạn bè lúc tiệc tùng? What's your favorite song? Does it make you smile? Em thích bài hát nào? Khi nghe em có cười tươi? Do you think of me? Và em có nghĩ đến anh không? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Khi em khép đôi mi, nói anh nghe, em đang mơ điều gì? Everything, I wanna know it all Hãy kể mọi thứ, anh muốn biết tất cả I'd spend ten thousand hours and ten thousand more Anh sẽ dành ra mười ngàn giờ và thêm mười ngàn giờ nữa Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours Nếu chừng đó đủ để anh hiểu được sự ấm áp từ trái tim em And I might never get there, but I'm gonna try Có thể chẳng bao giờ hiểu được, nhưng anh sẽ cố gắng If it's ten thousand hours or the rest of my life Dành cho em mười ngàn giờ và cả cuộc đời này I'm gonna love you Để yêu em Do you miss the road that you grew up on? Em có nhớ tên con đường nơi em lớn lên? Did you get your middle name from your grandma? Có phải tên đệm của em được đặt theo tên bà mình? When you think about your forever now, do you think of me? Và khi nghĩ về tương lai, em có nghĩ đến anh không? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Khi em khép đôi mi, nói anh nghe, em đang mơ điều gì? Everything, I wanna know it all Tất cả mọi thứ, anh đều muốn biết I'd spend ten thousand hours and ten thousand more Anh sẽ dành ra mười ngàn giờ và thêm mười ngàn giờ nữa Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours Nếu chừng đó đủ để anh hiểu được sự ấm áp từ trái tim em And I might never get there, but I'm gonna try Có thể chẳng bao giờ hiểu được, nhưng anh sẽ cố gắng If it's ten thousand hours or the rest of my life Dành cho em mười ngàn giờ và cả cuộc đời này I'm gonna love you Để yêu em Ooh, want the good and the bad and everything in between Anh yêu cả điều tốt, điều xấu và tất cả mọi thứ của em Ooh, gotta cure my curiosity Và mong em giúp anh trả lời những câu hỏi này Ooh, yeah Ooh, yeah I'd spend ten thousand hours and ten thousand more Anh sẽ dành ra mười ngàn giờ và thêm mười ngàn giờ nữa Oh, if that's what it takes to learn that Nếu chừng đó đủ để hiểu Sweet heart of yours Sự ấm áp từ trái tim em And I might never get there, but I'm gonna try Có thể chẳng bao giờ hiểu được, nhưng anh sẽ cố gắng If it's ten thousand hours or the rest of my life Dành cho em mười ngàn giờ và cả cuộc đời này I'm gonna love you Để yêu em And I'm gonna love you Anh vẫn chọn yêu em I'm gonna love you Anh luôn yêu em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.