Yêu thích
Xem thêm
I gave you the key when the door wasn't open Anh đã trao cho em chìa khóa khi cánh cửa không thể mở Just admit it Hãy thừa nhận điều đó See, I gave you faith, turned your doubt into hoping Anh đã trao em niềm tin, biến hoài nghi của em thành hy vọng Can’t deny it Không thể phủ nhận điều đó Now I’m all alone and my joys turned to moping Giờ anh đang cô đơn và mọi niềm vui đã trỏ thành nỗi buồn Tell me here, where are you now that I need you? Nói anh nghe, em đã ở đâu khi anh cần em Where are you now? Giờ em đang nơi nào? Where are you now that I need ya? Giờ em đang ở đâu khi anh rất cần em? Couldn't find you anywhere Chẳng thể tìm được em ở chốn nào cả When you broke down I didn't leave ya Khi em gục ngã anh đâu có rời xa em I was by your side Anh đã luôn ở bên cạnh em So where are you now that I need ya? Vậy giờ em đang ở đâu khi anh rất cần em Where are you now that I need ya? Giờ em đang ở đâu khi anh rất cần em? I gave you attention when nobody else was payin' Anh đã chăm sóc em khi không một ai quan tâm đến em I gave you the shirt off my back what you sayin' Anh đã trao cho em tất cả mọi thứ em muốn To keep you warm Để bảo vệ em I showed you the game everybody else was playin' Anh cho em thấy những mánh khóe mà những người khác đang lừa lọc That's for sure Anh chắc chắn đấy And I was on my knees when nobody else was prayin' Và anh đã quỳ gối xuống khi chẳng có ai khác nguyện cầu cho em Oh lord Ôi Chúa ơi I need you, I need you Anh cần em, rất cần em I need you the most Anh rất cần em I need you, I need you, I need you, I need you Anh cần em I need you the most Anh rất cần em I need you, baby, where are you now that I need ya? Anh cần em, em yêu, giờ này em đang ở đâu khi anh cần em?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Where Are You Now

Pentatonix

Pentatonix

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Pentatonix is an American a cappella group from Arlington, Texas consisting of five vocalists: Avi Kaplan, Scott Hoying, Kirstin Maldonado, Kevin Olusola, and Mitch Grassi. Their work, which is mostly in the pop style, consists of covers of existing songs, sometimes in the form of medleys, along with their original material. Their music is defined by their own arrangement style, tight vocal harmonies, extensive vocal riffing, deep and steady vocal basslines, and a diverse range of vocal percussion and beatboxing.

Xem thêm
Bình luận