Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Days like this I want to drive away Những ngày như thế này tôi chỉ muốn đi thật xa Pack my bags and watch your shadow fade Thu dọn đồ đạc và nhìn bóng anh mờ dần You chewed me up and spit me out, Anh nghiền nát tôi và gạt tôi ra Like I was poison in your mouth Như tôi là chất độc trong miệng anh You took my light, you drained me down, Anh lấy đi ánh sáng đời tôi, anh làm tôi kiệt quệ That was then and this is now Đó là quá khứ, còn bây giờ Now look at me Nhìn vào tôi này This is the part of me Đó là một phần con người tôi That you're never gonna ever take away from me, no Mà anh sẽ không bao giờ lấy đi được khỏi tôi, không This is the part of me Đó là một phần con người tôi That you're never gonna ever take away from me, no Mà anh sẽ không bao giờ lấy đi được khỏi tôi, không Throw your sticks and your stones, Những cây gậy và viên đá của anh Throw your bombs and your blows, Có thể làm tổn thương tôi But you're not gonna break my soul Nhưng anh không thể làm tan nát tâm hồn tôi được This is the part of me Đó là một phần con người tôi That you're never gonna ever take away from me, no Mà anh sẽ không bao giờ lấy đi được khỏi tôi, không I just wanna throw my phone away Tôi chỉ muốn quăng cái điện thoại chết tiệt này Find out who is really there for me Tìm ra ai là người thật sự dành cho tôi You ripped me off, your love was cheap, Anh đá xé nát tim tôi, tình yêu của anh thật rẻ tiền It's always tearing at the seams, Anh đã luôn làm tôi tan nát như vậy I fell deep and you let me drown, Tôi ngã xuống tận cùng và anh đã đẩy tôi ngã xuống But that was then and this is now Đó là quá khứ, còn bây giờ Now look at me Nhìn vào tôi này This is the part of me Đó là một phần con người tôi That you're never gonna ever take away from me, no Mà anh sẽ không bao giờ lấy đi được khỏi tôi, không This is the part of me Đó là một phần con người tôi That you're never gonna ever take away from me, no Mà anh sẽ không bao giờ lấy đi được khỏi tôi, không Throw your sticks and your stones, Những cây gậy và viên đá của anh Throw your bombs and your blows, Có thể làm tổn thương tôi But you're not gonna break my soul Nhưng anh không thể làm tan nát tâm hồn tôi được This is the part of me Đó là một phần con người tôi That you're never gonna ever take away from me, no Mà anh sẽ không bao giờ lấy đi được khỏi tôi, không Now look at me, I'm sparkling Nhìn vào tôi này, tôi thật tỏa sáng A firework, a dancing flame Như pháo hoa và ngọn lửa bùng cháy You won't ever put me out again Anh sẽ không vùi dập tôi được nữa đâu I'm glowin', oh, whoa Tôi đang bừng sáng So, you can't keep the diamond ring Vì vậy, anh có thể giữ lại chiếc nhẫn này It don't mean nothing anyway Dù gì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa In fact you can keep everything Thực ra anh có thể giữ tất cả Yeah, yeah Yeah, yeah Except for me Ngoại trừ tôi ra This is the part of me Đó là một phần con người tôi That you're never gonna ever take away from me, no Mà anh sẽ không bao giờ lấy đi được khỏi tôi, không This is the part of me Đó là một phần con người tôi That you're never gonna ever take away from me, no Mà anh sẽ không bao giờ lấy đi được khỏi tôi, không Throw your sticks and your stones, Những cây gậy và viên đá của anh Throw your bombs and your blows, Có thể làm tổn thương tôi But you're not gonna break my soul Nhưng anh không thể làm tan nát tâm hồn tôi được This is the part of me Đó là một phần con người tôi That you're never gonna ever take away from me, no Mà anh sẽ không bao giờ lấy đi được khỏi tôi, không This is the part of me Đó là một phần trong con người tôi No... Không bao giờ Away from me, no Lấy đi được khỏi tôi, không This is the part of me, me, me, me, me, me, me..., no Đó là một phần trong tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi..., không Throw your sticks and your stones, Những cây gậy và viên đá của anh Throw your bombs and your blows, Có thể làm tổn thương tôi But you're not gonna break my soul Nhưng anh không thể làm tan nát tâm hồn tôi được This is the part of me Đó là một phần con người tôi That you're never gonna ever take away from me, no Mà anh sẽ không bao giờ lấy đi được khỏi tôi, không

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.