Yêu thích
Xem thêm
My love Hỡi tình yêu của anh There's only you in my life Cuộc đời anh chỉ có mình em The only thing that's bright Người duy nhất sáng rực rỡ My first love Hỡi tình yêu đầu tiên của em You're every breath that I take Anh là từng hơi thở của em You're every step I make Anh là từng bước đi của em And I Và anh (I-I-I-I-I) (Em) I want to share Anh muốn sẻ chia All my love with you Cùng em tất cả những yêu thương No one else will do Không có một ai khác sẽ làm đâu And your eyes Và ánh mắt của anh Your eyes, your eyes Ánh mắt của anh They tell me how much you care Chúng cho em biết anh quan tâm nhường nào Ooh yes, you will always be Đúng vậy, anh sẽ mãi là My endless love Tình yêu vĩnh cửu của anh Two hearts Hai trái tim Two hearts that beat as one Hai trái tim cùng chung một nhịp đập Our lives have just begun Cuộc sống của hai ta chỉ vừa mới bắt đầu Forever, (ohhhhhh) Mãi mãi, (ohhhhhh) I'll hold you close in my arms Em sẽ ôm anh chặt trong vòng tay I can't resist your charms Em không thể nào khước từ nét quyến rũ ấy And love, oh, love Và tình yêu này, oh, tình yêu này I'll be a fool for you Anh sẽ trở thành một kẻ ngốc vì em I'm sure Anh chắc chắn đấy You know I don't mind Anh biết đấy, em sẽ không bận tâm đâu Oh, you know I don't mind Oh, anh biết đấy, em sẽ không bận tâm đâu 'Cause you Bởi vì anh You mean the world to me, oh Anh chính là cả thế giới với em, oh I know Em biết I've found in you Em đã tìm thấy anh My endless love Tình yêu vĩnh cửu của em Oh, and love oh, love Oh, và tình yêu này oh, tình yêu I'll be that fool for you I'm sure Anh sẽ trở thành một kẻ ngốc vì em, anh chắc chắn đấy You know I don't mind Anh biết đấy, em sẽ không bận tâm đâu Oh you know, I don't mind Oh anh biết đấy, em sẽ không bận tâm đâu And, yes you'll be the only one Đúng vây, em sẽ là ngươi duy nhất 'Cause no one can deny Vì không ai có thể phủ nhận điều này This love I have inside Tình yêu từ sâu thẳm trong anh And I'll give it all to you Và anh sẽ dành trọn tất cả cho em My love, my love Hỡi tình yêu của anh My endless love Tình yêu vĩnh cửu của đời anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Endless Love

Lionel Richie

Lionel Richie

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Lionel Brockman Richie, Jr. (born June 20, 1949) is an American singer, songwriter, musician, record producer and actor. Beginning in 1968, he was a member of the musical group Commodores signed to Motown Records. Richie made his solo debut in 1982 with the album Lionel Richie and the number-one hit "Truly". He has sold more than 100 million records worldwide, making him one of the world's best-selling artists of all time.

Xem thêm
Bình luận