Yêu thích
Xem thêm
Alright, Ok Được rồi, OK! Return of the Mack, get up! Sự trở lại của Mack – Tỉnh dậy nào What it is, what it does, what it is, what it isn't Nó là điều gì? Có thể làm gì? Nó là gì? Có phải nó không? Looking for a better way to get up out of bed Tìm kiếm một cách tốt hơn để có được ra khỏi giường Instead of getting on the internet Thay vì tìm kiếm trên Internet And checking a new hit, We get up! Và tìm xem ai đã đánh tôi. Tỉnh dậy nào! Thrift shop, pimp strut walking Dáng đi xấc láo của ma cô trong Thrift shop Little bit of humble, little bit of cautious Vẫn có một chút khiêm tốn, một chút thận trọng Somewhere between like Rocky and Cosby Đâu đó vẫn có tính cách của Rocky và Cosby Sweater gang nope nope y’all can’t copy Kiểu xã hội đen, không, chẳng thể sao chép được hết Yup, Bad, moonwalking Bad rồi lại đến điệu Moon Walking This here is our party Và đây là bữa tiệc của chúng ta, My posse's been on Broadway Đội cận vệ của tôi đã được trên Broadway, And we did it our way. Và chúng ta có thể làm điều mình thích Throne music Thời hoàng kim của âm nhạc I shed my skin and put my bones into everything I record to it Tôi bỏ mọi tâm huyết va trái tim vào bản nhạc tôi thu And yet I’m on Và rồi tôi vẫn đứng nhất Let that stage light go and shine on down Hãy để ánh sáng sân khấu soi và tỏa sáng xuống đây Got that Bob Barker suit game and plinko in my style Mặc bộ đồ ăn chơi của Bob Barker và chơi Plinko theo cách của tôi Money, stay on my craft and stick around for those pounds Tài chính, vẫn giữ lấy nghề nghiệp của tôi và bám riết lấy cái cũi đó But I do that to pass the torch and put on for my town Nhưng tôi làm điều đó để giao trọng trách lại cho thị trấn của tôi Trust me. Tin tôi đi, I'm a I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustler, Trong sự độc lập của tôi là hoài bão khốn nạn Chasing dreams since I was 14 Theo đuổi giấc mơ từ khi tôi 14 With the four track bussing Với bốn ca khúc bắt tai Halfway cross that city with the backpack Đi ngang một nửa thành phố với chiếc balo, Fat cat, crushing labels out here Kẻ tài phiệt, ,cái hãng đĩa chết tiệt này, Nah they can’t tell me nothing Giờ thì họ chẳng thể nói gì tôi được nữa We give that to the people, Chúng tôi gửi điều ấy cho nhiều người, Spread it across the country Và quảng bá khắp đất nước Labels out here, Cái hãng đĩa chết tiệt này, Nah they can’t tell me nothing Giờ thì họ chẳng thể nói gì tôi được nữa We give it to the people, Chúng tôi gửi điều ấy cho nhiều người, Spread it across the country Và quảng bá khắp đất nước Here we go back, this is the moment Giờ chúng ta trở lại, đây là khoảnh khắc đáng nhớ Tonight is the night, we’ll fight till it’s over Đêm nay là đêm đáng nhớ, chúng ta sẽ chiến đấu hết mình So we put our hands up like the ceiling can’t hold us Vì vậy, chúng ta đưa tay lên cao như thể không có gì có thể cản được Like the ceiling can’t hold us Không gì có thể cản được Here we go back, this is the moment Giờ chúng ta trở lại, đây là khoảnh khắc đáng nhớ Tonight is the night Đêm nay là đêm đáng nhớ, We’ll fight till it’s over Chúng ta sẽ chiến đấu hết mình So we put our hands up Vì vậy, chúng ta đưa tay lên cao Like the ceiling can’t hold us Như thể không có gì có thể cản được Now can I kick it, thank you Giờ tôi có thể đá bật đi chứ? Cảm ơn bạn Yeah I’m so damn grateful Vâng, tôi thật rất cảm kích I grew up, really wanted gold fronts Tôi lớn lên với khao khát được khắc tên trên bảng vàng But that’s what you get when Wu-Tang raised you Nhưng đó là những gì bạn nhận được khi Wu-Tang nuôi lớn tâm hồn bạn Y’all can’t stop me Các người không thể ngăn tôi, Go hard like I got an 808 in my heart beat Đi nhanh như tôi đã có một cái động cơ 808 trong tim tôi And I’m eating at the beat like you gave a little speed Và tôi cần những thứ như bạn cần một chút nhanh trí To a great white shark on shark week Với một con cá mập trắng trong tuần lễ đầu Raw. Time to gone off. I'm gone! Đau buốt. Đến lúc đi rồi. Biến đi ! Deuces goodbye. Lời chào tiễn biệt I got a world to see, and my girl she wanna see Rome Tôi có cả thế giới để ngắm nhìn và cô gái của tôi muốn thấy nước Ý Caesar will make you a believer. Caesar biến bạn một kẻ mộ đạo Nah I never ever did it for a throne Giờ tôi không làm điều đó vì danh lợi That validation comes from giving it back to the people. Rằng sự công nhận đó đến từ người yêu mến tôi Nah sing a song and it goes like Giờ hát lên một bài và nó như thể ... Raise those hands, this is our party Nâng cao đôi bàn tay, đây là bữa tiệc của chúng tôi We came here to live life Chúng tôi đến đây để sống cuộc sống Like nobody was watching Như không có ai để ý I got my city right behind me, Tôi có thành phố của tôi ngay phía sau tôi, If I fall, they got me learn from that failure gain humility Nếu tôi gục ngã, họ sẽ đỡ lấy tô,i Học hỏi từ thất bại đó, tăng khiêm tốn And then we keep marching ourselves Sau đó chúng tôi tiếp tục hành quân, tôi đã nói Here we go back, this is the moment Giờ chúng ta trở lại, đây là khoảnh khắc đáng nhớ Tonight is the night, Đêm nay là đêm đáng nhớ, We’ll fight till it’s over Chúng ta sẽ chiến đấu hết mình So we put our hands up Vì vậy, chúng ta đưa tay lên cao Like the ceiling can’t hold us Như thể không có gì có thể cản được Here we go back, this is the moment Giờ chúng ta trở lại, đây là khoảnh khắc đáng nhớ Tonight is the night, Đêm nay là đêm đáng nhớ, We’ll fight till it’s over Chúng ta sẽ chiến đấu hết mình So we put our hands up Vì vậy, chúng ta đưa tay lên cao Like the ceiling can’t hold us Như thể không có gì có thể cản được (But so we put our hands up) (Vì vậy, chúng ta đưa tay lên cao) Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh (Let's go!) (Tiến lên nào) na na na-na na na-na na na na na-na na na-na na (Eeeeeeey) and all my people say Và mọi người nói rằng... na na na-na na na-na na na na na-na na na-na na (Eeeeeeey) and all my people say Và mọi người nói rằng... na na na-na na na-na na na na na-na na na-na na (Oooooooh) and all my people say Và mọi người nói rằng... na na na-na na na-na na na na na-na na na-na na Ma-ckle-e-e-e-eh-more... Mackle, thêm nhiều nữa đi... Let the night come, before the fight's won Hãy cứ để đêm đến, trước khi thắng cuộc chiến Some might run against the test Có thể có vài người chạy trốn khỏi cuộc đua đó But those that triumph embrace the fight cause Nhưng những chiến thắng đó bao gồm cả cuộc chiến Their fears then prove that courage exists Gây nên nỗi sợ của họ, và chứng minh rằng lòng dũng cảm luôn tồn tại Let the night come, before the fight's won Hãy cứ để đêm đến, trước khi thắng cuộc chiến Some might run against the test Có thể có vài người chạy trốn khỏi cuộc đua đó But those that triumph, embrace the fight cause Nhưng những chiến thắng đó bao gồm cả cuộc chiến Their fears then prove that courage exists Gây nên nỗi sợ của họ, và chứng minh rằng lòng dũng cảm luôn tồn tại

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Can't Hold Us

Macklemore & Ryan Lewis

Macklemore & Ryan Lewis

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Macklemore & Ryan Lewis is an American hip hop duo, formed in 2008, from Seattle, Washington. The duo is composed of Ben Haggerty, a rapper who goes by the stage name of Macklemore, and Ryan Lewis, a record producer, DJ, and professional photographer, who met the former at a photo shoot and they have significantly collaborated ever since. In 2009, they released their first collaborative effort, an EP titled VS. EP. They have since followed up with VS. Redux (2010), the Grammy Award-winning album The Heist (2012) and This Unruly Mess I've Made (2016).

Xem thêm
Bình luận