Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Oh, yeah Oh, yeah Don't need permission Chẳng cần xin phép ai Made my decision to test my limits Tự mình ra quyết định thử thách bản thân 'Cause it's my business Vì đây là chuyện của em God as my witness Chúa chứng giám cho em Start what I finished Hãy bắt đầu những thứ em đã kết thúc Don't need no hold up Chẳng cần phải trì hoãn Taking control of this kind of moment Kiềm chế giây phút này I'm locked and loaded Em như khẩu súng đã lên đạn Completely focused, my mind is open Hoàn toàn tập trung, tâm trí em thoải mái All that you got, skin to skin, oh my God Tất cả những gì anh làm, da kề da, ôi Chúa ơi Don't ya stop, boy Xin anh đừng dừng lại Somethin' 'bout you makes me feel like a dangerous woman Có điều gì đó ở anh khiến em thấy mình như một người phụ nữ nguy hiểm Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you Điều gì đó, điều gì đó ở anh Makes me wanna do things that I shouldn't Khiến em muốn làm những điều vốn không nên làm Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you Điều gì đó, điều gì đó ở anh Nothing to prove and Chẳng cần phải chứng tỏ I'm bulletproof and know what I'm doing Em rất mạnh mẽ và biết rõ mình đang làm gì The way we're movin' like introducing us to a new thing Cách đôi mình đong đưa như đang mở đầu cho một điều mới mẻ I wanna savor, save it for later Em muốn tận hưởng, em muốn cứ từ từ thôi The taste of flavor, 'cause I'm a taker Hương vị, vì em là người nhận 'Cause I'm a giver, it's only nature Vì em là người cho đi, đó là bản năng I live for danger Em sống vì sự nguy hiểm mà All that you got, skin to skin, oh my God Tất cả những gì anh làm, da kề da, ôi Chúa ơi Don't ya stop, boy Xin anh đừng dừng lại Somethin' 'bout you makes me feel like a dangerous woman Có điều gì đó ở anh khiến em thấy mình như một người phụ nữ nguy hiểm Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you Điều gì đó, điều gì đó ở anh Makes me wanna do things that I shouldn't Khiến em muốn làm những điều vốn không nên làm Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you Điều gì đó, điều gì đó ở anh All girls wanna be like that Mọi cô gái đều muốn như vậy Bad girls underneath, like that Một cô nàng hư hỏng ẩn bên trong như thế You know how I'm feeling inside Anh biết trong thâm tâm em cảm thấy thế nào mà Somethin' 'bout... Điều gì đó... All girls wanna be like that Mọi cô gái đều muốn như vậy Bad girls underneath, like that Một cô nàng hư hỏng ẩn bên trong như thế You know how I'm feeling inside Anh biết trong thâm tâm em cảm thấy thế nào mà Somethin' 'bout... Điều gì đó... Somethin' 'bout you makes me feel like a dangerous woman Có điều gì đó ở anh khiến em thấy mình như một người phụ nữ nguy hiểm Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you Điều gì đó, điều gì đó ở anh Makes me wanna do things that I shouldn't Khiến em muốn làm những điều vốn không nên làm Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you Điều gì đó, điều gì đó ở anh All girls wanna be like that Mọi cô gái đều muốn như vậy Bad girls underneath like that Một cô nàng hư hỏng ẩn bên trong như thế You know how I'm feeling inside (You know how I'm feeling inside) Anh biết trong thâm tâm em cảm thấy thế nào mà All girls wanna be like that Mọi cô gái đều muốn như vậy Bad girls underneath like that Một cô nàng hư hỏng ẩn bên trong như thế You know how I'm feeling inside Anh biết trong thâm tâm em cảm thấy thế nào mà Somethin' 'bout... Có những điều gì đó... (There's somethin' 'bout you boy) (Có những điều gì đó ở anh) Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you Điều gì đó, điều gì đó ở anh (There's somethin' 'bout you boy) (Có những điều gì đó ở anh) There's somethin' 'bout you boy Điều gì đó ở anh Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you Điều gì đó, điều gì đó ở anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.