Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
An empty street Một con đường vắng An empty house Một ngôi nhà trống A hole inside my heart Và một khoảng trống trong trái tim anh I'm all alone Anh thực sự cô đơn The rooms are getting smaller Căn phòng dường như thu nhỏ lại I wonder how Anh tự hỏi như thế nào I wonder why Anh tự hỏi tại sao I wonder where they are Anh thắc mắc chúng đang ở đâu The days we had Những tháng ngày hai ta đã có The songs we sang together Những bài hát mà chúng ta hát cùng nhau Oh yeah Oh yeah And all my love Và tất cả tình yêu của anh I'm holding on forever Anh sẽ giữ nó mãi mãi Reaching for a love that seems so far Tìm kiếm một tình yêu dường như quá xa vời So I say a little prayer Vậy nên anh thì thầm cầu nguyện And hope my dreams will take me there Hi vọng rằng những giấc mơ sẽ mang anh đi Where the skies are blue to see you once again, my love Đến nơi có bầu trời xanh để gặp em một lần nữa, tình yêu của anh Over seas and coast to coast Băng qua những bến bờ từ đại dương tới đại dương To find a place I love the most Để tìm đến nơi anh yêu thương nhất Where the fields are green to see you once again, my love Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để gặp em một lần nữa . Tình yêu của anh I try to read Anh cố gắng đọc sách I go to work Vùi đầu vào công việc I'm laughing with my friends Cố gắng gượng cười với những người bạn But I can't stop to keep myself from thinking Nhưng anh chẳng thể nào ngăn được những nghĩ suy của mình Oh no I wonder how Anh tự hỏi như thế nào I wonder why Anh tự hỏi tại sao I wonder where they are Anh thắc mắc chúng đang ở đâu The days we had Những tháng ngày hai ta đã có The songs we sang together Những bài hát mà chúng ta hát cùng nhau Oh yeah And all my love Và tất cả tình yêu của anh I'm holding on forever Anh sẽ giữ nó mãi mãi Reaching for a love that seems so far Tìm kiếm một tình yêu dường như quá xa vời So I say a little prayer Vậy nên anh thì thầm cầu nguyện And hope my dreams will take me there Hi vọng rằng những giấc mơ sẽ mang anh đi Where the skies are blue to see you once again, my love Đến nơi có bầu trời xanh để gặp em một lần nữa, tình yêu của anh Over seas and coast to coast Băng qua những bến bờ từ đại dương tới đại dương To find a place I love the most Để tìm đến nơi anh yêu thương nhất Where the fields are green to see you once again, my love Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để lại một lần được thấy em . Tình yêu của anh To hold you in my arms Để ôm em trong vòng tay To promise you my love Để hứa với em tình yêu này To tell you from the heart Để nói với em từ trái tim anh You're all I'm thinking of Rằng em là tất cả anh mơ đến I'm reaching for a love that seems so far Tìm kiếm một tình yêu dường như quá xa vời So I say a little prayer Thế nên anh thì thầm cầu nguyện And hope my dreams will take me there Hi vọng rằng những giấc mơ sẽ mang anh đi Where the skies are blue to see you once again, my love Nơi mà những bầu trời xanh để lại một lần được thấy em Over seas and coast to coast Băng qua những bến bờ từ đại dương tới đại dương To find a place I love the most Để tìm thấy nơi anh yêu thương nhất Where the fields are green to see you once again, my love Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để lại một lần được thấy em . Tình yêu của anh Say it in a prayer Thế nên anh thì thầm cầu nguyện Dreams will take it there Hi vọng rằng những giấc mơ sẽ mang anh đi Where the skies are blue to see you once again Đến nơi có bầu trời xanh để gặp em một lần nữa Tình yêu của anh Over seas and coast to coast Băng qua những bến bờ từ đại dương tới đại dương To find a place I love the most Để tìm thấy nơi anh yêu thương nhất Where the fields are green to see you once again, my love Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để lại một lần được thấy em . Tình yêu của anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.