Yêu thích
Xem thêm
Mirror mirror lie to me Gương ơi, gương ơi, cứ nói dối tôi đi Show me what I wanna see Hãy cứ cho tôi thấy điều tôi muốn thôi Mirror mirror lie to me Gương ơi, gương ơi, cứ nói dối tôi đi Why don't I like the girl I see Tại sao tôi lại ghét cô gái tôi đang thấy thế này The one who's standing right in front of me Là người đang đứng ngay trước mặt tôi đây Why don't I think before I speak Tại sao tôi lại không nghĩ trước khi nói I should have listened to that voice inside me Tôi nên lắng nghe lời nói từ đáy lòng mình I must be stupid, must be crazy, must be out of my mind Chắc có lẽ tôi quá ngốc nghếch, quá điên rồ, quá mất trí To say the kind of things I said last night Để nói lên những lời tôi đã nói đêm qua Mirror mirror hanging on the wall Gương ơi, gương hỡi ngự trên tường You don't have to tell me who's the biggest fool of all Cậu không cần phải nói với tôi ai là kẻ ngốc nhất trên đời này đâu Mirror mirror I wish you could lie to me Gương ơi, gương hỡi, tôi ước cậu có thể nói dối tôi And bring my baby back, bring my baby back to me Và mang anh ấy trở về, mang anh ấy trở về bên tôi Mirror mirror lie to me Gương ơi, gương ơi, cứ nói dối tôi đi Show me what I wanna see Hãy cứ cho tôi thấy điều tôi muốn thôi Mirror mirror lie to me Gương ơi, gương ơi, cứ nói dối tôi đi Show me what I wanna see Sao tôi không thích cô gái tôi đang thấy thế này? Why did I let you walk away Tại sao tôi lại để anh cất bước ra đi When all I had to do was say I'm sorry Khi tất cả những gì tôi cần làm là nói câu xin lỗi I let my pride get in the way Tôi đã để niềm kiêu hãnh cản đường mình And in the heat of the moment I was to blame Và trong giây phút nóng giận tôi phải chịu trách nhiệm I must be stupid, must be crazy, must be out of my mind Chắc có lẽ tôi quá ngốc nghếch, quá điên rồ, quá nông nỗi Now in the cold light of the day I realize Giờ đây trong ánh sáng lạnh lẽo của ngày hôm nay, tôi nhận ra Mirror mirror hanging on the wall Gương ơi, gương hỡi ngự trên tường You don't have to tell me who's the biggest fool of all Cậu không cần phải nói với tôi ai là kẻ ngốc nhất trên đời này đâu Mirror mirror I wish you could lie to me Gương ơi, gương hỡi, tôi ước cậu có thể nói dối tôi And bring my baby back, bring my baby back to me Và mang anh ấy trở về, mang anh ấy trở về bên tôi If only wishes could be dreams Nếu như những điều ước có thể trở thành giấc mơ And know my dreams could come true Và mọi giấc mơ của tôi có thể thành sự thật There would be two us standing here in front of you Rồi sẽ có lúc hai chúng tôi đứng ngay trước mặt cậu If you could show me that someone that I used to be Nếu gương có thể cho tôi thấy con người trước đây của mình Bring back my baby, my baby to me Hãy mang anh ấy trở về bên tôi Mirror mirror hanging on the wall Gương ơi, gương hỡi ngự trên tường You don't have to tell me who's the biggest fool of all Cậu không cần phải nói với tôi ai là kẻ ngốc nhất trên đời này đâu Mirror mirror I wish you could lie to me Gương ơi, gương hỡi, tôi ước cậu có thể nói dối tôi And bring my baby back, bring my baby back to me Và mang anh ấy trở về, mang anh ấy trở về bên tôi Mirror mirror hanging on the wall Gương kia, gương kia ngự ở trên tường You don't have to tell me who's the biggest fool of all Cậu không cần phải nói với tôi ai là kẻ ngốc nhất trên đời này đâu Mirror mirror I wish you could lie to me Gương kia, gương kia, tôi ước cậu có thể nói dối tôi And bring my baby back, bring my baby back to me Và mang anh ấy trở về, mang anh ấy trở về bên tôi Mirror mirror lie to me Gương ơi, gương ơi, cứ nói dối tôi đi Show me what I wanna see Hãy cứ cho tôi thấy điều tôi muốn thôi Mirror mirror lie to me Gương ơi, gương ơi, cứ nói dối tôi đi To me Dối tôi đi Mirror mirror lie to me Gương ơi, gương ơi, cứ nói dối tôi đi Show me what I wanna see Hãy cứ cho tôi thấy điều tôi muốn thôi Mirror mirror lie to me Gương ơi, gương ơi, cứ nói dối tôi đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Mirror Mirror

M2M

M2M

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

M2M was a Norwegian pop music duo comprising Marion Raven and Marit Larsen. Raven and Larsen had been friends since the age of five, and formed their first band when they were eight. They released a children's album under the name "Marion & Mariot", which was nominated for a Spellemannprisen award when they were 12. They later changed their name to M2M and were signed to Atlantic Records in 1998. M2M were frequently praised for writing most of their songs and performing their own instruments, something which was considered to set them aside from the majority of pop music artists.

Xem thêm
Bình luận