Yêu thích
Xem thêm
Sorry I ain't got no money Xin lỗi, tôi không có tiền I'm not trying to be funny Tôi không cố tỏ ra vui vẻ đâu But I left it all at home today Nhưng hôm nay tôi để tiền ở nhà hết rồi You can call me what you wanna Anh có thể gọi tôi là gì cũng được I ain't giving you a dollar Tôi sẽ không đưa anh tiền đâu This time I ain't gonna run away Lần này thì tôi sẽ không chạy trốn đâu You might knock me down, you might knock me down Có thể anh sẽ hạ gục tôi But I will get back up again Nhưng tôi sẽ lại vực dậy thôi You can call it how you wanna, Anh có thể la to thế nào cũng được I ain't giving you a dollar Nhưng tôi sẽ không đưa anh tiền đâu This time I ain't gonna run away, (run away, run away) Lần này thì tôi sẽ không chạy trốn nữa (chạy trốn) This time, this time Lần này This time Lần này This time I ain't gonna run, run, run, run, run Lần này thì tôi sẽ không chạy đâu Not this time, Không phải lần này Not this time Không phải lần này Not this time Không phải lần này Sorry I ain't got no money Xin lỗi, tôi không có tiền I'm not trying to be funny Tôi không cố tỏ ra vui vẻ đâu But I left it all at home today Nhưng hôm nay tôi để tiền ở nhà hết rồi You can call me what you wanna Anh có thể gọi tôi là gì cũng được I ain't giving you a dollar Tôi sẽ không đưa anh tiền đâu This time I ain't gonna run away Lần này thì tôi sẽ không chạy trốn đâu You might knock me down, you might knock me down Có thể anh sẽ hạ gục tôi But I will get back up again Nhưng tôi sẽ lại vực dậy thôi You can call it how you wanna Anh có thể la to thế nào cũng được I ain't giving you a dollar Nhưng tôi sẽ không đưa anh tiền đâu This time I ain't gonna run away, run away, run away Lần này thì tôi sẽ không chạy trốn nữa This time Lần này This time, Lần này This time, Lần này This time I ain't gonna run, run, run, run, run, run Lần này thì tôi sẽ không chạy đâu Not this time Không phải lần này Not this time Không phải lần này This time I ain't gonna run, run, run, run Lần này thì tôi sẽ không chạy đâu Not this time Không phải lần này Not this time Không phải lần này Not this time Không phải lần này Not this time Không phải lần này Not this time Không phải lần này

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

No Money

Galantis

Galantis

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Galantis is a Swedish electronic dance music production, songwriting and DJ duo consisting of Christian Karlsson and Linus Eklöw. Karlsson is also known as Bloodshy as part of two other musical groups, a duo ("Bloodshy & Avant") and a trio ("Miike Snow"). Eklöw is known as Style of Eye. They are best known for their 2014 single "Runaway (U & I)" and 2016 single "No Money". They have worked with The Sea Fox for many of their music videos, including the official video for "Runaway (U & I)". The Sea Fox has also been featured on many of their album and EP covers.

Xem thêm
Bình luận