Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Listen Hãy lắng nghe To the song here in my heart Bài hát từ trái tim em A melody I start but can't complete Giai điệu em đã bắt đầu nhưng không thể hoàn thành Listen Hãy lắng nghe To the sound from deep within Âm thanh từ sâu thẳm trong em It's only beginning to find release Nó mới chỉ bắt đầu để tìm sự giải thoát Oh, the time has come Oh, thời khắc đã điểm For my dreams to be heard Để những ước mơ của em được lắng nghe They will not be pushed aside and turned Chúng sẽ không bị gạt qua một bên và thành Into your own, all 'cause you won't listen Của riêng anh tất cả bởi vì anh sẽ không lắng nghe… Listen Nghe này I am alone at a crossroads Em bơ vơ ở ngã ba đường I'm not at home in my own home Em không ở trong mái ấm của riêng em And I've tried and tried Và em cố gắng nhiều lần To say what's on my mind Để nói ra những gì trong ý nghĩ của em You should have known Anh lẽ ra phải biết Oh, now I'm done believing you Oh, Lúc này, em đã không còn tin anh You don't know what I'm feeling Anh không biết những điều em cảm thấy I'm more than what you made of me Anh vẫn chưa hiểu hết con người em đâu I followed the voice you gave to me Em đã nghe theo những lời anh nói với em But now I've got to find my own Nhưng bây giờ em cần phải tìm lại chính mình… You should have listened Anh lẽ ra phải lắng nghe There is someone here inside Có một linh hồn trong đó Someone I'd thought had died so long ago Linh hồn em tin rằng đã chết từ rất lâu rồi Oh, I'm screamin out Oh Em đang hét lên And my dreams will be heard Để những mơ ước của mình được chú ý They will not be pushed aside or worse Chúng sẽ không bị gạt đi và phai nhạt đi trong anh Into your own, all 'cause you won't listen Tất cả bởi anh không lắng nghe… Listen Nghe này I am alone at a crossroads Em bơ vơ ở ngã ba đường I'm not at home in my own home Em không ở trong mái ấm của riêng em And I've tried and tried Và em cố gắng nhiều lần To say what's on my mind Để nói ra những gì trong ý nghĩ của em You should have known Anh lẽ ra phải biết Oh, now I'm done believing you Oh, Lúc này, em đã không còn tin anh You don't know what I'm feeling Anh không biết những điều em cảm thấy I'm more than what you made of me Anh vẫn chưa hiểu hết con người em đâu I followed the voice you gave to me Em đã nghe theo những lời anh nói với em But now I've got to find my own Nhưng bây giờ em cần phải tìm lại chính mình… I don't know where I belong Em không biết em thuộc về đâu But I'll be moving on Nhưng em sẽ ra đi If you don't, if you won't Nếu anh không… Nếu anh không… Listen Nghe đi!!!... To the song here in my heart Bài hát từ trái tim em A melody I start but I will complete Giai điệu em đã cất lên nhưng em sẽ hoàn thành Oh, now I'm done believing you Oh, Lúc này, em đã không còn tin anh You don't know what I'm feeling Anh không biết những điều em cảm thấy I'm more than what you made of me Anh vẫn chưa hiểu hết con người em đâu I followed the voice you think you gave to me Em đã nghe theo những lời anh nói với em But now I've got to find my own, my own Nhưng bây giờ em cần phải tìm lại chính mình…

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.