Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
For so many years we were friends Chúng ta đã làm bạn với nhau nhiều năm rồi And yes I always knew what we could do Và em biết rằng chúng ta có thể vượt qua những điều gì But so many tears in the rain Nhưng nước mắt đã rơi vào đêm mưa ấy Felt the night you said Đêm mưa mà anh đã tỏ tình với em That love had come to you Rằng anh đã yêu em mất rồi I thought you were not my kind Em đã nghĩ rằng em và anh không hợp nhau I thought that I could never feel for you Em đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu của anh The passion and love you were feeling Tình yêu say đắm mà anh đang cảm nhận And so you left Vì vậy anh đã ra đi For someone new Tìm một hình bóng khác And now that you're far and away Và lúc này đây khi anh đang ở một phương trời xa xăm I'm sending a letter today Hôm nay em sẽ gửi tới anh bức thư này From Sarah with love Bức thư đến từ Sarah với tình yêu nồng nàn She'd got the lover she is dreaming of Cô ấy đã tìm thấy một người tình mà cô hằng mơ ước She never found the words to say Cô ấy không biết phải diễn tả điều đó như thế nào But I know that today Nhưng em biết rằng ngày hôm nay She's gonna send her letter to you Cô ấy sẽ gửi bức thư tình của mình đến cho anh From Sarah with love Bức thư đến từ Sarah với tình yêu nồng nàn She took your picture to the stars above Cô ấy đã mang hình bóng anh gửi đến những vì sao And they told her it is true Và họ nói tình cảm trong cô là chân thực She could dare to fall in love with you Cô ấy có thể đánh đổi tất cả để yêu anh So don't make her blue when she writes to you Thế nên đừng làm cô ấy buồn khi cô viết thư cho anh From Sarah with love Những dòng thư từ Sarah với tình yêu chân thành So maybe the chance for romance Có lẽ cơ hội để có một chuyện tình lãng mạn Is like a train to catch before it's gone Chẳng khác việc phải bắt kịp chuyến tàu trước khi nó lăn bánh And I'll keep on waiting and dreaming Em sẽ tiếp tục đợi chờ và mong ước You're strong enough Anh đủ mạnh mẽ To understand Để thấu hiểu lòng em As long as you're so far away Chừng nào anh còn cách xa em như vậy I'm sending a letter each day Hàng ngày em sẽ vẫn gửi một bức thư đến anh From Sarah with love Bức thư đến từ Sarah với tình yêu nồng nàn She'd got the lover she is dreaming of Cô ấy đã tìm thấy một người tình mà cô hằng mơ ước She never found the words to say Cô ấy không biết phải diễn tả điều đó như thế nào But I know that today Nhưng em biết rằng ngày hôm nay She's gonna send her letter to you Cô ấy sẽ gửi bức thư tình của mình đến cho anh From Sarah with love Bức thư đến từ Sarah với tình yêu khát khao She took your picture to the stars above Cô ấy đã mang hình bóng anh gửi đến những vì sao And they told her it is true Và họ nói tình cảm trong cô là chân thực She could dare to fall in love with you Cô ấy có thể đánh đổi tất cả để yêu anh So don't make her blue when she writes to you Thế nên đừng làm cô ấy buồn khi cô viết thư cho anh From Sarah with love Những dòng thư từ Sarah với tình yêu chân thành She'd got the lover she is dreaming of Cô ấy đã tìm thấy một người tình mà cô hằng mơ ước She never found the words to say Cô ấy không biết phải diễn tả điều đó như thế nào But I know that today Nhưng em biết rằng ngày hôm nay She's gonna send her letter to you Cô ấy sẽ gửi bức thư tình của mình đến cho anh From Sarah with love Bức thư đến từ Sarah với tình yêu khát khao She's gotta know what you are thinking of Cô ấy phải biết rằng anh đang nghĩ những gì 'Cause every little now and then Vì đôi khi And again and again Điều ấy cứ lặp lại như vậy I know her heart cries out for you Em biết trái tim của cô ấy rất cần có anh From Sarah with love Bức thư đến từ Sarah với tình yêu chân thành She's gotta know what you are thinking of Cô ấy đã tìm thấy một người tình mà cô hằng mơ ước Never found the words to say, ahh Cô ấy không biết phải diễn tả điều đó như thế nào But today, but today... Nhưng hôm nay, đến hôm nay From Sarah with love Những dòng thư từ Sarah với tình yêu nồng nàn She took your picture to the stars above Cô ấy đã mang hình bóng anh gửi đến những vì sao And they told her it is true Và họ nói tình cảm trong cô là chân thực She could dare to fall in love with you Cô ấy có thể đánh đổi tất cả để yêu anh So don't make her blue when she writes to you Thế nên đừng làm cô ấy buồn khi cô viết thư cho anh From Sarah with love Từ Sarah với tình yêu nồng nàn So don't make her blue when she writes to you Thế nên đừng làm cô ấy buồn khi cô viết thư cho anh From Sarah with love Từ Sarah với tình yêu chân thành

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.