Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Right from the start Ngay từ phút giây đầu You were a thief Anh đã là một tên cướp You stole my heart Anh lấy cắp trái tim em And I your willing victim Và em nạn nhân tự nguyện của anh I let you see the parts of me Em cho anh thấy những khía cạnh trong em That weren't all that pretty Mà chúng chẳng đẹp đẽ gì lắm And with every touch you fixed them Và với mỗi cái chạm vào nhau, anh đã thay đổi chúng Now you've been talking in your sleep oh oh Giờ thì anh nói gì đó trong giấc ngủ oh oh Things you never say to me oh oh Những điều mà anh chưa bao giờ nói với em oh oh Tell me that you've had enough Hãy thú nhận với em rằng anh đã chịu đựng quá đủ Of our love, our love Với cuộc tình của đôi ta, với cuộc tình này Just give me a reason Hãy cho em một lý do Just a little bit's enough Chỉ một chút thôi cũng được mà Just a second we're not broken just bent Trong phút chốc, chuyện tình chúng ta không tan vỡ mà chỉ thay đổi And we can learn to love again Và rồi chúng ta có thể học cách yêu lại một lần nữa It's in the stars Điều đó hiện lên những vì sao It's been written in the scars on our hearts Điều đó đã khắc sâu vào trái tim chúng ta We're not broken just bent Chuyện tình chúng ta không tan vỡ mà chỉ thay đổi And we can learn to love again Và rồi chúng ta có thể học cách yêu lại một lần nữa I'm sorry I don't understand Anh xin lỗi anh không thể hiểu được Where all of this is coming from Tất cả những chuyện này đến từ đâu I thought that we were fine Anh đã nghĩ chúng ta vẫn ổn (Oh we had everything) (Ôi chúng ta đã có mọi thứ) Your head is running wild again Tâm trí của em lại trở nên hoảng loạn nữa rồi My dear we still have everythin' Em yêu chúng ta vẫn có mọi thứ mà And it's all in your mind Và tất cả chỉ là ảo tưởng của em (Yeah but this is happenin') (Phải, nhưng điều này đang xảy ra) You've been havin' real bad dreams oh oh Em đã có những giấc mơ tồi tệ oh oh You used to lie so close to me oh oh Em đã từng nằm thật gần bên anh oh oh There's nothing more than empty sheets Giờ thì chẳng còn gì ngoài chiếc nệm trống trải Between our love, our love Giữa cuộc tình chúng ta, cuộc tình của chúng ta Oh our love, our love Ôi cuộc tình của chúng ta, cuộc tình của chúng ta Just give me a reason Hãy cho anh một lý do Just a little bit's enough Chỉ một chút thôi cũng được mà Just a second we're not broken just bent Trong phút chốc, chuyện tình chúng ta không tan vỡ mà chỉ thay đổi And we can learn to love again Và rồi chúng ta có thể học cách yêu lại một lần nữa It's in the stars Điều đó hiện lên những vì sao It's been written in the scars on our hearts Điều đó đã khắc sâu vào trái tim chúng ta We're not broken just bent Chuyện tình chúng ta không tan vỡ mà chỉ thay đổi And we can learn to love again Và rồi chúng ta có thể học cách yêu lại một lần nữa Oh tear ducts and rust Ôi nước mắt rơi và làm nhòa đi mọi thứ I'll fix it for us Anh sẽ sửa chữa tất cả vì tình yêu đôi ta We're collecting dust Chúng ta sẽ nhặt lại những vụn vỡ But our love's enough Nhưng cuộc tình của chúng ta thế là đủ rồi You're holding it in Em đang cố kìm nén lại You're pouring a drink Còn anh thì đang uống cho say No nothing is as bad as it seems Không, chẳng có điều gì tệ như vẻ bên ngoài We'll come clean Chúng ta nên thành thực với nhau Just give me a reason Hãy cho em một lý do Just a little bit's enough Chỉ một chút thôi cũng được mà Just a second we're not broken just bent Trong phút chốc, chuyện tình chúng ta không tan vỡ mà chỉ thay đổi And we can learn to love again Và rồi chúng ta có thể học cách yêu lại một lần nữa It's in the stars Điều đó hiện lên những vì sao It's been written in the scars on our hearts Điều đó đã khắc sâu vào trái tim chúng ta That we're not broken just bent Chuyện tình chúng ta không tan vỡ mà chỉ thay đổi And we can learn to love again Và rồi chúng ta có thể học cách yêu lại một lần nữa Just give me a reason Hãy cho em một lý do Just a little bit's enough Chỉ một chút thôi cũng được mà Just a second we're not broken just bent Trong phút chốc, chuyện tình chúng ta không tan vỡ mà chỉ thay đổi And we can learn to love again Và rồi chúng ta có thể học cách yêu lại một lần nữa It's in the stars Điều đó hiện lên những vì sao It's been written in the scars on our hearts Điều đó đã khắc sâu vào trái tim chúng ta That we're not broken just bent Chuyện tình chúng ta không tan vỡ mà chỉ thay đổi And we can learn to love again Và rồi chúng ta có thể học cách yêu lại một lần nữa Oh, can learn to love again Ôi chúng ta có thể học cách yêu lại một lần nữa Oh oh, that we're not broken just bent Chuyện tình chúng ta không tan vỡ mà chỉ thay đổi And we can learn to love again Và rồi chúng ta có thể học cách yêu lại một lần nữa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Just Give Me A Reason

P!nk

P!nk

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Just Give Me A Reason. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Bình luận