Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
We are searchlights, Chúng ta là những chiếc đèn pha We can see in the dark Chúng ta có thể nhìn được trong bóng tối We are rockets, Chúng ta là những quả tên lửa Pointed up at the stars Nhắm tới những vì sao We are billions Chúng ta là hàng tỉ Of beautiful hearts Những trái tim cao đẹp And you sold us Và các người đã phản bội chúng tôi Down the river too far Đến tận cùng nhất What about us? Vậy còn chúng tôi thì sao? What about all the times Vậy còn những lần mà You said you had the answers? Các người nói sẽ có câu trả lời? What about us? Vậy còn chúng tôi thì sao? What about all the broken Vậy còn những giấc mộng tan vỡ Happy ever afters? Sau đó? What about us? Vậy còn chúng tôi thì sao? What about all the plans Vậy còn những kế hoạch That ended in disaster? Đã kết thúc trong thảm họa What about love? Tình thương thì sao đây? What about trust? Niềm tin thì thế nào? What about us? Vậy còn chúng tôi thì sao? We are problems Chúng tôi là những vấn đề That want to be solved Mong muốn được giải quyết We are children Chúng tôi là những đứa trẻ That need to be loved Cần được yêu thương We were willin', Chúng tôi đã luôn sẵn lòng We came when you called Luôn có mặt khi các người cần But man, you fooled us, Nhưng các người lại lừa dối chúng tôi Enough is enough, oh Như vậy là quá đủ rồi! What about us? Vậy còn chúng tôi thì sao? What about all the times Vậy còn những lần mà You said you had the answers? Các người nói sẽ có câu trả lời? What about us? Vậy còn chúng tôi thì sao? What about all the broken Vậy còn những giấc mộng tan vỡ Happy ever afters? Sau đó? Oh, what about us? Vậy còn chúng tôi thì sao? What about all the plans Vậy còn những kế hoạch That ended in disaster? Đã kết thúc trong thảm họa Oh, what about love? Tình thương thì sao đây? What about trust? Niềm tin thì thế nào? What about us? Vậy còn chúng tôi thì sao? Oh, what about us? Vậy còn chúng tôi thì sao? What about all the plans Vậy còn những kế hoạch That ended in disaster? Đã kết thúc trong thảm họa What about love? Tình thương thì sao đây? What about trust? Niềm tin thì thế nào? What about us? Vậy còn chúng tôi thì sao? Sticks and stones, Gậy và đá They may break these bones Có thể làm tổn hại những thân xác này But then I'll be ready, Nhưng tôi sẽ luôn sẵn sàng Are you ready? Còn các người, đã sẵn sàng chưa? It's the start of us, Đây mới chỉ là khởi đầu Waking up come on Hãy thức tỉnh và tới đây nào Are you ready? Sẵn sàng chưa nào? I'll be ready Tôi sẽ luôn sẵn sàng I don't want control, Tôi không muốn kiểm soát I want to let go Tôi muốn được từ bỏ Are you ready? Sẵn sàng chưa nào? I'll be ready Tôi sẽ luôn sẵn sàng 'Cause now it's time Vì đây chính là lúc To let them know Để họ biết We are ready, Chúng ta đã sẵn sàng What about us? Vậy còn chúng tôi thì sao? What about all the times Vậy còn những lần mà You said you had the answers? Các người nói sẽ có câu trả lời? So what about us? Vậy còn chúng tôi thì sao? What about all the broken Vậy còn những giấc mộng tan vỡ Happy ever afters? Sau đó? Oh, what about us? Vậy còn chúng tôi thì sao? What about all the plans Vậy còn những kế hoạch That ended in disaster? Đã kết thúc trong thảm họa Oh, what about love? Tình thương thì sao đây? What about trust? Niềm tin thì thế nào? What about us? Vậy còn chúng tôi thì sao?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.