Yêu thích
Xem thêm
I don't care if you're here Em chẳng quan tâm nếu anh ở đây Or if you're not alone hay nếu anh không cô đơn đâu I don't care, it's been too long Em không quan tâm, đã quá lâu rồi It's kinda like it didn't happen Tưởng chừng như chuyện đó chưa xảy ra The way that your lips move Cách đôi môi anh di chuyển The way you whisper slow Cách anh thì thầm thật chậm I don't care, it's good as gone Em không quan tâm, thật tốt khi mọi chuyện kết thúc Uh, I said I won't lose control Ừm, em nói rằng em sẽ không mất kiểm soát đâu I don't want it Em không muốn như thế I said I won't get too close Em nói em sẽ không đến quá gần But I can't stop it Nhưng em không ngừng lại được Oh no, there you go Ôi không, anh lại đến nữa rồi Making me a liar Anh khiến em trở thành một kẻ dối trá Got me begging you for more Anh cầu xin xem ở lại với anh thêm chút nữa Oh no, there I go Ôi không, lại nữa rồi Starting up a fire Bắt đầu một lửa tình đắm say Oh no, no Ôi không Oh no, there you go Ôi không, anh lại đến rồi Making me a liar Khiến em thành một kẻ nói dối I kinda like it though Dù em rất thích Oh no, there I go Ôi không, em lại nữa rồi Starting up a fire Lại bắt đầu lửa tình Oh no, no Ôi không They're watching, I feel it Họ đang quan sát mình, em cảm nhận như thế I know I shouldn't stay Em biết em không nên ở lại I picture your hands on me Em thấy đôi bàn tay của anh trên người em (I think I wanna let it happen) Em nghĩ mình muốn để như vậy But what if you kiss me? Nhưng nếu anh hôn em thì sao? And what if I like it? Và nếu em thích như vậy thì sao? And no one sees it Và chẳng ai nhìn thấy cả I said I won't lose control Em nói rằng em sẽ không mất kiểm soát I don't want it Em không muốn như thế I said I won't get too close Em nói rằng em sẽ không đến quá gần But I can't stop it Nhưng em không ngừng lại được Oh no, there you go Ôi không, anh lại đến rồi Making me a liar Anh khiến em trở thành kẻ dối trá Got me begging you for more Khiến em cầu xin anh ở với em thêm nữa Oh no, there I go. Starting up a fire Ôi không, em lại nữa rồi. Lại bùng cháy lửa tình Oh no, no Ôi không Oh no, there you go Ôi không, anh lại đến nữa rồi Making me a liar Khiến em trở thành kẻ dối trá I kinda like it though Dù em rất thích như thế Oh no, there I go Ôi không, em lại thế nữa rồi Starting up a fire Lại bắt đầu lửa tình Oh no, no Ôi không Here comes trouble, no, no Rắc rối lại đến nữa rồi, ôi không Starting up a fire Bắt đầu lửa tình cuồng nhiệt I don't believe myself when I Em không tin chính bản thân mình khi em Say that I don't need you nói rằng em không cần canh I don't believe myself when I Em còn không tin chính mình khi Say it, so don't believe me em nói điều đó, vậy nên đừng tin em Oh no, there you go Ôi không, anh lại đến rồi Making me a liar Anh khiến em trở thành kẻ dối trá Got me begging you for more Khiến em cầu xin anh ở lại Oh no, there I go Ôi không, em lại thế nữa rồi Starting up a fire Lại bắt đầu lửa tình đắm say Oh no, no Ôi không không Oh no, there you go Ôi không, anh lại đến rồi Making me a liar Anh khiến em thành kẻ nói dối I kinda like it though Dù em rất thích như vậy Oh no, there I go Ôi không, em lại vậy rồi Starting up a fire Lại cuồng nhiệt lửa tình Oh no, no Ôi không (Yeah, nah, yeah, nah) (Yeah, nah, yeah, nah) Oh no, no, no Oh no, no, no Oh no, you're making me a liar Không, anh khiến em thành kẻ dối trá 'Cause your clothes are on the floor Vì áo quần anh vứt trên sàn nhà Another fire Một lửa tình đắm say khác

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Liar

Camila Cabello

Camila Cabello

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Karla Camila Cabello Estrabao (/kəˈbeɪoʊ/; born March 3, 1997), better known as Camila Cabello, is a Cuban-born American singer. As part of the girl group Fifth Harmony, Cabello and her bandmates released one EP and two studio albums. Her departure from the group was announced in December 2016. As a lead artist, Cabello has released two singles which entered the top 20 on the US Billboard Hot 100: "I Know What You Did Last Summer" with Shawn Mendes and "Bad Things" with Machine Gun Kelly, with the latter reaching number four.

Xem thêm
Bình luận