Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I remember the day, even wrote down the date, that I fell for you Ngày tôi phải lòng em, tôi còn nhớ rõ và ghi lại trên trang giấy Now it’s crossed out in red but I still can’t forget if I wanted to Giờ ngày ấy tôi lấy bút gạch đi, muốn quên nhưng lại cứ nhớ And it drives me insane, think I’m hearing your name everywhere I go Tôi như phát điên khi đi đến đâu cũng như nghe gọi tên em But it’s all in my head Nhưng chỉ do tôi nghĩ về em thôi It’s just all in my head Tất cả chỉ là suy nghĩ trong tôi thôi But you won’t see me break, call you up in three days Nhưng em sẽ không thấy tôi sầu thảm, ba ngày sau sẽ chẳng gọi cho em Send you a bouquet, sayin’ it’s a mistake Sẽ không gửi hoa cho em, sẽ không bảo rằng đây chỉ là hiểu lầm Drink my troubles away, one more glass of champagne Tôi sẽ không buông thả, mượn rượu kia để giải sầu And you know Vì chắc em cũng biết I’m the first to say that I’m not perfect Tôi đã thú nhận rằng vốn dĩ mình chẳng hoàn hảo And you’re the first to say you want the best thing Còn em thì nói rõ em chỉ muốn những điều tốt nhất But now I know a perfect way to let you go Nên giờ ít nhất tôi đã biết cách tốt nhất để buông tay em Give my last hello, hope it’s worth it Từ biệt em lần cuối, mong là em sẽ vui Here’s your perfect Vì đây là điều hoàn hảo tôi dành cho em My best was just fine Điều tốt nhất của tôi trong mắt em chỉ là tầm thường I tried, I tried to be great for you Tôi đã cố gắng hết mình để xứng đáng với em I’m flawed by design and you love to remind me no matter what I do Bẩm sinh tôi có những khiếm khuyết, em thì luôn khiến tôi nhớ ra mình thảm hại thế nào But you won’t see me break, call you up in three days, oh Nhưng em sẽ không thấy tôi sầu thảm, ba ngày sau sẽ chẳng gọi cho em Send you a bouquet, saying it’s a mistake Sẽ không gửi hoa cho em, sẽ không bảo rằng đây chỉ là hiểu lầm Drink my troubles away, one more glass of champagne Tôi sẽ không buông thả, mượn rượu kia để giải sầu And you know Vì chắc em cũng biết I’m the first to say that I’m not perfect Tôi đã thú nhận rằng vốn dĩ mình chẳng hoàn hảo And you’re the first to say you want the best thing Còn em thì nói rõ em chỉ muốn những điều tốt nhất But now I know a perfect way to let you go Nên giờ ít nhất tôi đã biết cách tốt nhất để buông tay em Give my last hello, hope it’s worth it Từ biệt em lần cuối, mong là em sẽ vui I’m the first to say that I’m not perfect Tôi đã thú nhận rằng vốn dĩ mình chẳng hoàn hảo And you’re the first to say you want the best thing Còn em thì nói rõ em chỉ muốn những điều tốt nhất But now I know a perfect way to let you go Nên giờ ít nhất tôi đã biết cách tốt nhất để buông tay em Give my last hello, hope it’s worth it Từ biệt em lần cuối, mong là em sẽ vui Say yeah Mong là vậy But now I know a perfect way to let you go Nhưng giờ ít nhất tôi đã biết cách tốt nhất để buông tay em Give my last hello, hope it’s worth it Từ biệt em lần cuối, mong là em sẽ vui Here’s your perfect Vì đây là điều hoàn hảo tôi dành cho em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.