Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Remember those walls I built? Anh có nhớ những rào cản em đã dựng lên không? Well, baby they tumbling down Anh à chúng đang dần sụp đổ And they didn't even put up a fight Và chúng chẳng thể chống đỡ một cuộc chiến They didn't even make a sound Và chúng cũng không gây ra một tiếng động I found a way to let you in Em tìm cách để tâm sự cùng anh But I never really had a doubt Nhưng em chưa từng có chút nghi ngờ Standing in the light of your halo Đứng giữa vầng hào quang của anh I got my angel now Em đã tìm thấy thiên thần của mình rồi It's like I've been awakened Giống như em đã được thức tỉnh Every rule I had you breakin' Mỗi luật lệ anh đã phá vỡ It's the risk that I'm taking Đó là những rủi ro em phải nhận lấy I ain't never gonna shut you out Em sẽ không bao giờ để anh rời xa Everywhere I'm looking now Mọi nơi mà em nhìn lúc này I'm surrounded by your embrace Đều tràn ngập cái ôm ấm áp của anh Baby I can see your halo Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh You know you're my saving grace Anh biết anh là người bù đắp những khiếm khuyết của em You're everything I need and more Anh là tất cả những gì em cần và còn hơn thế nữa It's written all over your face Tất cả đều hiện rõ trên gương mặt anh Baby I can feel your halo Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh Pray it won't fade away Cầu mong nó sẽ chẳng tan biến I can feel your halo, halo, halo Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh I can see your halo, halo, halo Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh I can feel your halo, halo, halo Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh I can see your halo, halo, halo Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh Hit me like a ray of sun Đến bên em như một tia nắng Burning through my darkest night Thiêu cháy màn đêm đen tối của em You're the only one that I want Anh là người duy nhất em muốn Think I'm addicted to your light Em nghĩ mình đã bị ánh sáng ấy lôi cuốn I swore I'd never fall again Em hứa sẽ không bao giờ vấp ngã nữa But this don't even feel like falling Nhưng đây chẳng giống cảm giác vấp ngã đâu Gravity can't forget Sức hấp dẫn không thể quên To pull me back to the ground again Để kéo em lại mặt đất lần nữa And it's like I've been awakened Và giống như là em đã được thức tỉnh Every rule I had you breakin' Mỗi luật lệ anh đã phá vỡ It's the risk that I'm taking Đó là những rủi ro em phải nhận lấy I'm never gonna shut you out Em sẽ không bao giờ để anh rời xa Everywhere I'm looking now Mọi nơi mà em nhìn lúc này I'm surrounded by your embrace Đều tràn ngập cái ôm ấm áp của anh Baby, I can see your halo Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh Pray it won't fade away Cầu mong nó sẽ chẳng tan biến I can feel your halo, halo, halo Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh I can see your halo, halo, halo Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh I can feel your halo, halo, halo Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh I can see your halo, halo, halo Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh Everywhere I'm looking now Mọi nơi mà em nhìn lúc này I'm surrounded by your embrace Đều tràn ngập cái ôm ấm áp của anh Baby, I can see your halo Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh You know you're my saving grace Anh biết anh là người bù đắp những khiếm khuyết của em You're everything I need and more Anh là tất cả những gì em cần và còn hơn thế nữa It's written all over your face Tất cả đều hiện rõ trên gương mặt anh Baby, I can feel your halo Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh Pray it won't fade away Cầu mong nó sẽ chẳng tan biến I can feel your halo, halo Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh I can see your halo, halo, halo Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh I can feel your halo, halo, halo Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh I can see your halo, halo, halo Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.