Yêu thích
Xem thêm
The lonliness of nights alone Sự cô độc trong màn đêm hiu quạnh The search for strength to carry on Tìm kiếm sức mạnh để có thể bước đi tiếp My every hope has seemed to die Mọi hy vọng trong anh dường như đã chết My eyes had no more tears to cry Đôi mắt anh như không thể khóc thêm nữa Then like the sun shining from up above Để rồi giống như ánh mặt trời tỏa sáng trên cao You surrounded me with your endless love Em vây quanh anh bằng tình yêu vô tận của mình And all the things I couldn't see Và tất cả những điều mà anh không thể thấy được Are now so clear to me Giờ đã trở nên quá rõ ràng với anh You are my everything Em là tất cả của anh Nothing your love won't bring Chẳng có gì mà tình yêu của em không thể đem lại My life is yours alone Cuộc đời của anh là của riêng em The only love I've ever known Tình yêu duy nhất mà anh được biết đến Your spirit pulls me through Tâm hồn em giúp đỡ anh When nothing else will do Khi không một ai khác làm được Every night I pray on bended knee Hằng đêm anh quỳ gối nguyện cầu That you will always be my everything Rằng em sẽ mãi là tất cả của anh Now all my hopes and all my dreams are suddenly reality Giờ đây tất cả hy vọng và ước mơ của anh bỗng nhiên trở thành hiện thực You've opened up my heart to feel Em mở cửa trái tim anh để anh cảm nhận A kind of love that's truly real Một tình yêu thực sự A guiding light that'll never fade Một ánh sáng dẫn lối sẽ không bao giờ phai nhòa There's not a thing in life that I would ever trade Không có gì có thể đánh đổi được For the love you give and won't let go Tình yêu em trao và anh sẽ không từ bỏ I hope you'll always know Anh hy vọng em sẽ luôn luôn biết rằng You are my everything Em là tất cả của anh Nothing your love won't bring Chẳng có gì mà tình yêu của em không thể đem lại My life is yours alone Cuộc đời của anh là của riêng em The only love I've ever known Tình yêu duy nhất mà anh được biết đến Your spirit pulls me through Tâm hồn em giúp đỡ anh When nothing else will do Khi không một ai khác làm được Every night I pray on bended knee Hằng đêm anh quỳ gối nguyện cầu That you will always be my everything Rằng em sẽ mãi là tất cả của anh You're the breath of life in me Em là hơi thở trong anh The only one that sets me free Là người duy nhất làm anh thấy tự do And you have made my soul complete Và em đã giúp tâm hồn anh trở nên hoàn thiện For all time (for all time) Mãi mãi (mãi mãi) You are my everything (You are my everything) Em là tất cả của anh (em là tất cả của anh) Nothing your love won't bring (nothing your love won't bring) Chẳng có gì mà tình yêu của em không thể đem lại (chẳng có gì mà tình yêu của em không thể đem lại) My life is yours alone (alone) Cuộc đời của anh là của riêng em (riêng em) The only love I've ever known Tình yêu duy nhất mà anh được biết đến (tình yêu duy nhất mà anh được biết đến) Your spirit pulls me through (your spirit pulls me through) Tâm hồn em giúp đỡ anh (tâm hồn em giúp đỡ anh) When nothing else will do (when nothing else will do) Khi không một ai khác làm được (khi không một ai khác làm được) Every night I pray on bended knee Hằng đêm anh quỳ gối nguyện cầu That you will always be my everything Rằng em sẽ mãi là tất cả của anh You are my everything (you are my everything) Em là tất cả của anh (em là tất cả của anh) Nothing your love won't bring (nothing your love won't bring) Chẳng có gì mà tình yêu của em không thể đem lại (chẳng có gì mà tình yêu của em không thể đem lại) My life is yours alone Cuộc đời của anh là của riêng em The only love I've ever known Tình yêu duy nhất mà anh được biết đến Your spirit pulls me through (your spirit pulls me through) Tâm hồn em giúp đỡ anh (tâm hồn em giúp đỡ anh) When nothing else will do (when nothing else will do) Khi không một ai khác làm được (khi không một ai khác làm được) Every night I pray down on bended knee Hằng đêm anh quỳ gối nguyện cầu That you will always be Rằng em sẽ mãi là My everything, oh my everything Tất cả của anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

My Everything

98 Degrees

98 Degrees

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

98 Degrees (stylized as 98°) is an American pop and R&B boy band consisting of four vocalists: brothers Nick and Drew Lachey, Justin Jeffre, and Jeff Timmons. The group was formed by Timmons in Los Angeles, California, although all of its members originate from Ohio.

Xem thêm
Bình luận