Yêu thích
Xem thêm
And I love you so Và anh yêu em như thế The people ask me how Mọi người hỏi anh làm sao How I've lived till now Làm sao anh sống đến tận hôm nay I tell them "I don't know" Anh nói với họ là anh không biết I guess they understand Anh đoán họ hiểu được How lonely life has been Cuộc sống cô đơn mà anh trải qua là như thế nào But life began again Nhưng cuộc sống lại bắt đầu The day you took my hand Ngày em nắm lấy tay anh And yes I know how lonely life can be Và vâng, anh biết cuộc sống đơn độc ra sao The shadows follow me Những chiếc bóng bước theo anh And the night won't set me free Và màn đêm sẽ không làm cho anh tự do But I don't let the evening get me down Nhưng anh không để đêm tối làm anh buồn sầu Now that you're around me Giờ đây, em đã ở cạnh anh And you love me too Và em cũng rất yêu anh Your thoughts are just for me Suy nghĩ của em chỉ hướng về anh You set my spirit free Em làm tâm hồn anh bay bổng I'm happy that you do Anh hạnh phúc vì điều đó The book of life is brief Cuộc đời quá ngắn ngủi And once a page is read Mỗi phút giây trôi qua All but love is dead Là tất cả nhưng tình yêu đã không còn This is my belief Anh tin là như vậy And yes I know how loveless life can be Và vâng, anh biết cuộc sống đơn độc ra sao The shadows follow me Những chiếc bóng bước theo anh And the night won't set me free Và màn đêm sẽ không làm cho anh tự do But I don't let the evening get me down Nhưng anh không để đêm tối làm anh buồn sầu Now that you're around me Giờ đây, em đã ở cạnh anh And I love you so Và anh yêu em như thế The people ask me how Mọi người hỏi anh làm sao How I've lived till now Làm sao anh sống đến tận hôm nay I tell them "I don't know" Anh nói với họ là anh không biết

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.