Yêu thích
Xem thêm
I used to think that I could not go on Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bước tiếp được nữa And life was nothing but an awful song Và cuộc sống chẳng là gì ngoài một bản nhạc tồi tệ But now I know the meaning of true love Nhưng rồi tôi đã hiểu được ý nghĩa của tình yêu đích thực I'm leaning on the everlasting arms Tôi tựa vào vòng tay trọn đời If I can see it, then I can do it Nếu tôi có thể thấy được điều đó, tôi có thể làm được If I just believe it, there's nothing to it Nếu tôi tin tưởng vào điều đó thì sẽ chẳng có chuyện gì cả I believe I can fly Tôi tin mình có thể bay I believe I can touch the sky Tôi tin mình có thể chạm lấy bầu trời kia I think about it every night and day Tôi nghĩ về điều đó cả ngày lẫn đêm Spread my wings and fly away Giang đôi cánh rộng và bay đi thật xa I believe I can soar Tôi tin mình có thể nâng bản thân mình lên I see me running through that open door Tôi nhìn thấy mình bước qua cơ hội đó I believe I can fly Tôi tin mình có thể bay xa See I was on the verge of breaking down Nhìn thấy tôi đã có lúc gần như suy sụp Sometimes silence can seem so loud Đôi lúc yên lặng có thể trở thành náo nhiệt There are miracles in life I must achieve Có những điều kỳ diệu trong cuộc sống mà tôi phải chinh phục But first I know it starts inside of me Nhưng trước hết tôi biết rằng nó phải bắt đầu từ chính bản thân mình If I can see it, then I can be it Nếu tôi có thể thấy được điều đó, tôi có thể thực hiện được If I just believe it, there's nothing to it Nếu tôi tin tưởng vào điều đó thì sẽ chẳng có chuyện gì cả I believe I can fly Tôi tin mình có thể bay xa I believe I can touch the sky Tôi tin mình có thể chạm lấy bầu trời kia I think about it every night and day Tôi nghĩ về điều đó cả ngày lẫn đêm Spread my wings and fly away Giang đôi cánh rộng và bay đi thật xa I believe I can soar Tôi tin mình có thể nâng bản thân mình lên I see me running through that open door Tôi nhìn thấy mình bước qua cơ hội đó I believe I can fly Tôi tin mình có thể bay xa Yeah, 'cause I believe in me Vì tôi tin vào chính mình If I can see it, then I can do it (I can do it) Nếu tôi có thể thấy được điều đó, tôi có thể làm được (tôi có thể làm được) If I just believe it, there's nothing to it Nếu tôi tin tưởng vào điều đó thì sẽ chẳng có chuyện gì cả I believe I can fly Tôi tin mình có thể bay xa I believe I can touch the sky Tôi tin mình có thể chạm lấy bầu trời kia I think about it every night and day Tôi nghĩ về điều đó cả ngày lẫn đêm Spread my wings and fly away Giang đôi cánh rộng và bay đi thật xa I believe I can soar Tôi tin mình có thể nâng bản thân mình lên I see me running through that open door Tôi nhìn thấy mình bước qua cơ hội đó I believe I can fly (I can fly) Tôi tin mình có thể bay xa (tôi có thể bay xa) If I just spread my wings (I can fly) Nếu tôi giang rộng đôi cánh của mình (tôi có thể bay xa) I can fly (I can fly) Tôi có thể bay xa (tôi có thể bay xa) I can fly (I can fly) Tôi có thể bay xa (tôi có thể bay xa) If I just spread my wings (I can fly) Nếu tôi giang rộng đôi cánh của mình (tôi có thể bay xa) I can fly (I can fly, I can fly, I can fly) Tôi có thể bay xa (tôi có thể bay xa, tôi có thể bay xa, tôi có thể bay xa) Fly, high, high Bay xa, cao, cao mãi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

I Believe I Can Fly

R. Kelly

R. Kelly

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Robert Sylvester "R" Kelly (born January 8, 1967) is an American singer, songwriter, record producer, and former professional basketball player. A native of Chicago, Illinois, often referred to as the King of R&B, Kelly began performing during the late 1980s and debuted in 1992 with the group Public Announcement. In 1993, Kelly went solo with the album 12 Play. He is known for a collection of major hit singles including "Bump N' Grind", "Your Body's Callin'", "I Believe I Can Fly", "Gotham City", "Ignition (Remix)", "If I Could Turn Back the Hands of Time", "The World's Greatest", "I'm a Flirt (Remix)", and the hip-hopera "Trapped in the Closet". In 1998, Kelly won three Grammy Awards for "I Believe I Can Fly". His distinctive sound and style has influenced numerous hip hop and contemporary R&B artists. Kelly became the first music star to play professional basketball, when he got signed in 1997.

Xem thêm
Bình luận