Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Wherever you go Dù em có đi đâu Well, I can always follow Anh vẫn có thể luôn bước theo sau I can feed this real slow Anh có thể chậm rãi tiến tới If it's a lot to swallow Nếu có quá nhiều thứ khó tiếp nhận And if you just want to be alone Và nếu em chỉ muốn ở một mình Well, I can wait without waiting Anh có thể chờ đợi như thể không hề gì If you want me to let this go Nếu em muốn anh từ bỏ tình yêu này Well, I am more than willing Anh vô cùng sẵn lòng Oh, 'cause I don't want to change you Bởi vì anh không muốn thay đổi em I don't want to change you Anh không muốn thay đổi em I don't want to change your mind Anh không muốn thay đổi suy nghĩ nơi em I just came across a manger Anh nhận ra em thật quý giá Out among the danger Khác biệt với thế giới xung quanh anh Somewhere in a stranger's eye Đâu đó trong đôi mắt người lạ Oh, and I don't want to change you Oh, và anh không muốn thay đổi em I don't want to change you Anh không muốn thay đổi em I don't want to change your mind Anh không muốn thay đổi suy nghĩ nơi em I just came across a manger Anh nhận ra em thật quý giá Out among the danger Khác biệt với thế giới xung quanh anh Somewhere in a stranger's eye Đâu đó trong đôi mắt người lạ I've never been with anyone Anh chưa từng như vậy với bất kì ai In the way I've been with you Ngoại trừ một người là em But if love is not for fun Nhưng nếu tình yêu không có được niềm vui Then it's doomed, 'cause Nó đem lại cho ta nỗi thống khổ, bởi vì Water races, Nước chảy xiết, Water races down the waterfall, Nước chảy xiết xuống thác nước, The water races, Nước chảy xiết, Water races down the waterfall Nước chảy xiết xuống thác nước And I don't want to change you Và anh không muốn thay đổi em I don't want to change you Anh không muốn thay đổi em I don't want to change your mind Anh không muốn thay đổi suy nghĩ nơi em I just came across a manger Anh nhận ra em thật quý giá Where there is no danger Khác biệt với thế giới xung quanh anh Where love has eyes and is not blind Nơi tình yêu đầy lí trí và không mù quáng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.