Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I'm a princess cut from marble Tôi là nàng công chúa được tạo ra từ cẩm thạch Smoother than a storm Mượt mà hơn cả một cơn bão And the scars that mark my body, Và những vết sẹo hằn trên cơ thể tôi, They're silver and gold Chúng là vàng là bạc My blood is a flood of rubies, precious stones Máu của tôi như một dòng lũ của hồng ngọc và đá quý It keeps my veins hot Giữ cho tĩnh mạch tôi thật nóng The fire's found a home in me Cho ngọn lửa đã tìm được mái nhà trong tôi I move through town, Tôi băng xuyên qua thị trấn, I'm quiet like a fight Tôi tĩnh lặng như một cuộc chiến And my necklace is of rope Và sợi dây chuyền của tôi thì bằng dây thừng I tie it and untie it Tôi thắt nó rồi lại mở ra And now people talk to me Và giờ mọi người nói với tôi But nothing ever hits home Nhưng sao chẳng có gì quen thuộc cả People talk to me Mọi người nói với tôi, And all the voices just burn holes Và tất cả những lời ấy thật sáo rỗng I’m done with it Tôi biết điều này This is the start of how it all ends Đây là sự khởi đầu cho mọi kết thúc They used to shout my name, now they whisper it Họ đã từng hét vang tên tôi nhưng giờ họ chỉ dám thì thầm nó I'm speeding up Tôi đang tăng tốc And this is the red, orange, yellow flicker beat Và đây là những sắc nhịp đỏ, cam, vàng Sparking up my heart Rực sáng trong tim tôi We're at the start Chúng ta đang ở điểm xuất phát The colours disappear Những sắc màu biến mất I never watch the stars Tôi chẳng bao giờ ngắm sao trời cả There's so much down here Vì có quá nhiều ở dưới đây So I just try Vậy nên tôi cố gắng To keep up with Tiếp tục giữ những The red, orange, yellow flicker beat Sắc nhịp đỏ, cam, vàng Sparking up my heart Rực sáng trong tim tôi I dream all year Ngày qua ngày tôi đều nằm mơ But they're not the sweet kinds Nhưng chúng đều là những cơn ác mộng And the shivers move down my shoulder blades in double time Và những cơn run rẩy chạy xuống bờ vai tôi như kéo dài gấp đôi And now people talk to me Và bây giờ mọi người đang nói với tôi I'm slipping out of reach now Còn tôi đang trượt ra khỏi tầm kiểm soát People talk to me, Mọi người nói với tôi, And all their faces blur Và tất cả khuôn mặt họ dần mờ nhạt But I got my fingers laced together Tôi đan những ngón tay xen vào nhau And I made a little prison Và tôi tạo thành một nhà tù bé nhỏ And I'm locking up everyone Và tôi sẽ nhốt kẻ nào Who ever laid a finger on me Từng chĩa ngón tay vào người tôi I'm done with it Tôi biết điều này This is the start of how it all ends Đây là sự khởi đầu cho mọi kết thúc They used to shout my name now they whisper it Họ đã từng hét vang tên tôi nhưng giờ họ chỉ dám thì thầm nó I'm speeding up Tôi đang tăng tốc And this is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart Và đây là những sắc nhịp đỏ, cam, vàng rực sáng trong tim tôi We're at the start, the colours disappear Chúng ta đang ở điểm xuất phát, những sắc màu biến mất I never watch the stars, there's so much down here Tôi chẳng bao giờ ngắm sao trời cả, vì có quá nhiều ở dưới đây So I just try to keep up with Vậy nên tôi cố gắng tiếp tục giữ The red, orange, yellow flicker beat Những sắc nhịp đỏ, cam, vàng Sparking up my heart Tỏa sáng lấp lánh trong tim tôi And this is the red, orange, yellow flicker beat Và đây là những sắc nhịp đỏ, cam, vàng Sparking up my heart Rực sáng trong tim tôi And this is the red, orange, yellow flicker beat-beat-beat-beat Và đây là những sắc nhịp đỏ, cam, vàng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.