Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Come on Đến đây nào I wanna dance in the dark Tôi muốn được nhảy múa giữa màn đêm Come on Lại đây nào We're gonna light up the night Chúng ta sẽ làm bừng sáng đêm đen Come on Đến đây nào I wanna dance in the dark Tôi muốn được nhảy múa giữa màn đêm Come on Lại đây nào We're gonna light up the night Chúng ta sẽ làm bừng sáng đêm đen Underdogs dance in the middle of the night Những người yếu đuối như bạn hãy nhảy múa giữa màn đêm Can see the night skies in the mirror of your eyes Tôi có thể nhìn thấy cả trời đêm trong ánh mắt của bạn If you gonna dance, make sure you got the rhythm Nếu muốn nhảy, hãy chắc rằng bạn đã nắm rõ nhịp điệu này nhé Make sure that your heartbeat beats with the rhythm Nhớ rằng trái tim phải hòa chung nhịp đập với giai điệu I wanna run wild in the middle of the night Tôi muốn được tự do chạy nhảy giữa đêm khuya thanh vắng Right under the moon, bodies glowing in the night Cả cơ thể được chiếu sáng bởi ánh trăng vàng Nothing in between our skins but the rhythm Những nốt nhạc trải dài khắp làn da Make sure that your heartbeat beats with the rhythm Nhớ rằng trái tim phải hòa chung nhịp đập với giai điệu The nighttime is the right time Đêm nay là một đêm tuyệt vời I wanna dance in the dark Tôi muốn được nhảy múa giữa màn đêm And never stop Và không bao giờ ngừng We're gonna light up the night Chúng ta cùng nhau thắp sáng đêm tối Like shooting stars Như những ngôi sao băng lấp lánh Whenever you hear the sound Bất cứ khi nào bạn nghe thấy âm thanh này Don't be alarmed Xin đừng e sợ Ooh, ooh, ooh, dancing in the dark Hãy nhảy múa xuyên màn đêm I wanna dance in the dark Tôi muốn được nhảy múa giữa màn đêm And never stop Và không bao giờ ngừng We're gonna light up the night Chúng ta cùng nhau thắp sáng đêm tối Like shooting stars Như những ngôi sao băng lấp lánh Whenever you hear the sound Bất cứ khi nào bạn nghe thấy âm thanh này Don't be alarmed Xin đừng e sợ Ooh, ooh, ooh, dancing in the dark Hãy nhảy múa xuyên màn đêm Underdogs dance in the middle of the night Những người yếu đuối như bạn hãy nhảy múa giữa màn đêm Out here with the stars like the creatures of the night Cùng ngắm nhìn những vì sao như ngàn sinh vật về đêm If you gonna dance, make sure you got the rhythm Nếu muốn nhảy, hãy chắc rằng bạn đã nắm rõ nhịp điệu này nhé Make sure that your heartbeat beats with the rhythm Nhớ rằng trái tim phải hòa chung nhịp đập với giai điệu I wanna dance dance in the middle of the night Tôi muốn được tự do chạy nhảy giữa đêm khuya thanh vắng Can see the night skies in the mirror of your eyes Tôi có thể nhìn thấy cả trời đêm trong ánh mắt của bạn If you don't dance, make sure you got the rhythm Nếu ngại nhảy cũng không sao, hãy chắc rằng bạn đã nắm rõ nhịp điệu này nhé Make sure that your heartbeat beats with the rhythm Nhớ rằng trái tim phải hòa chung nhịp đập với giai điệu The nighttime is the right time Đêm nay là một đêm tuyệt vời I wanna dance in the dark Tôi muốn được nhảy múa giữa màn đêm And never stop Và không bao giờ ngừng We're gonna light up the night Chúng ta cùng nhau thắp sáng đêm tối Like shooting stars Như những ngôi sao băng lấp lánh Whenever you hear the sound Bất cứ khi nào bạn nghe thấy âm thanh này Don't be alarmed Xin đừng e sợ Ooh, ooh, ooh, dancing in the dark Hãy nhảy múa xuyên màn đêm I wanna dance in the dark Tôi muốn được nhảy múa giữa màn đêm And never stop Và không bao giờ ngừng We're gonna light up the night Chúng ta cùng nhau thắp sáng đêm tối Like shooting stars Như những ngôi sao băng lấp lánh Whenever you hear the sound Bất cứ khi nào bạn nghe thấy âm thanh này Don't be alarmed Xin đừng e sợ Ooh, ooh, ooh, dancing in the dark Hãy nhảy múa xuyên màn đêm I wanna dance in the dark Tôi muốn được nhảy múa giữa màn đêm We're gonna light up the night Chúng ta cùng nhau thắp sáng đêm tối I wanna dance in the dark Tôi muốn được nhảy múa giữa màn đêm We're gonna light up the night Chúng ta cùng nhau thắp sáng đêm tối I wanna dance in the dark Tôi muốn được nhảy múa giữa màn đêm And never stop Và không bao giờ ngừng We're gonna light up the night Chúng ta cùng nhau thắp sáng đêm tối Like shooting stars Như những ngôi sao băng lấp lánh Whenever you hear the sound Bất cứ khi nào bạn nghe thấy âm thanh này Don't be alarmed Xin đừng e sợ Ooh, ooh, ooh, dancing in the dark Hãy nhảy múa xuyên màn đêm I wanna dance in the dark Tôi muốn được nhảy múa giữa màn đêm And never stop Và không bao giờ ngừng We're gonna light up the night Chúng ta cùng nhau thắp sáng đêm tối Like shooting stars Như những ngôi sao băng lấp lánh Whenever you hear the sound Bất cứ khi nào bạn nghe thấy âm thanh này Don't be alarmed Xin đừng e sợ Ooh, ooh, ooh, dancing in the dark Hãy nhảy múa xuyên màn đêm

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.