Yêu thích
Xem thêm
It's a human sign Đây chính là dấu hiệu của con người When things go wrong Khi mọi chuyện xảy ra không như ý muốn When the scent of her lingers Khi mùi hương của cô ấy đọng lại nơi đây And temptation's strong Và chẳng ai thắng nổi sự cám dỗ đen tối Cold, cold heart Một trái tim lạnh lẽo Hardened by you (Oh) Bởi chính em gây buốt giá Some things looking better, baby Có gì đó trông thật đẹp Just passing through (No, no, no, no, no) Vừa mới bước ngang qua And I think it's gonna be a long, long time Và tôi nghĩ chắc sẽ mất một khoảng thời gian dài 'Til touchdown brings me 'round again to find Sau khi đáp đất để tôi nhận ra I'm not the man they think I am at home Khi ở nhà tôi chẳng phải người hoàn hảo như họ tưởng tượng Oh no, no, no Ôi không đâu And this is what I should have ever said Lẽ ra tôi nên nói điều này ngay từ đầu Well, I thought it, but I kept it in Nhưng tôi chỉ nghĩ, rồi chôn sâu trong lòng Cold, cold heart Một trái tim lạnh lẽo Hardened by you (Oh) Bởi chính em gây buốt giá Some things looking better, baby Có gì đó trông thật đẹp Just passing through (No, no, no, no, no) Vừa mới bước ngang qua And I think it's gonna be a long, long time Và tôi nghĩ chắc sẽ mất một khoảng thời gian dài 'Til touchdown brings me 'round again to find Sau khi đáp đất để tôi nhận ra I'm not the man they think I am at home Khi ở nhà tôi chẳng phải người hoàn hảo như họ tưởng tượng Oh no, no, no (No, no, no, no, no) Ôi không đâu And this is what I should have ever said Lẽ ra tôi nên nói điều này ngay từ đầu Well, I thought it, but I kept it in Nhưng tôi chỉ nghĩ, rồi chôn sâu trong lòng Cold, cold heart (Oh) Một trái tim lạnh lẽo Hardened by you Bởi chính em gây buốt giá Some things looking better, baby (Oh) Có gì đó trông thật đẹp Just passing through (No, no, no, no, no) Vừa mới bước ngang qua And I think it's gonna be a long, long time Và tôi nghĩ chắc sẽ mất một khoảng thời gian dài 'Til touchdown brings me 'round again to find Sau khi đáp đất để tôi nhận ra I'm not the man they think I am at home Khi ở nhà tôi chẳng phải người hoàn hảo như họ tưởng tượng Oh no, no, no (No, no, no, no, no) Ôi không đâu And this is what I should have ever said (And I think it's gonna be a long, long time) Lẽ ra tôi nên nói điều này ngay từ đầu (Và tôi nghĩ chắc sẽ mất một khoảng thời gian dài) ('Til touchdown brings me 'round again to find) (Sau khi đáp đất để tôi nhận ra) Well, I thought it, but I kept it in (I'm not the man they think I am at home) Nhưng tôi chỉ nghĩ, rồi chôn sâu trong lòng (Oh, no, no, no) Ôi không đâu Shoorah (Oh) Shoorah (Oh)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Cold Heart

Elton John

Elton John

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Sir Elton Hercules John, CBE (born Reginald Kenneth Dwight; 25 March 1947), is an English pianist, singer-songwriter and composer. He has worked with lyricist Bernie Taupin as his songwriting partner since 1967; they have collaborated on more than 30 albums to date. In his five-decade career Elton John has sold more than 300 million records, making him one of the best-selling music artists in the world. He has more than fifty Top 40 hits, including seven consecutive No. 1 US albums, 58 Billboard Top 40 singles, 27 Top 10, four No. 2 and nine No. 1. For 31 consecutive years (1970–2000) he had at least one song in the Billboard Hot 100. His single "Candle in the Wind 1997" sold over 33 million copies worldwide and is the best-selling single in the history of the UK and US singles charts. He has also composed music, produced records, and has occasionally acted in films. John owned Watford Football Club from 1976 to 1987, and 1997 to 2002. He is an honorary Life President of the club, and in 2014 had a stand named after him at the club's home stadium.

Xem thêm
Bình luận