Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You've gotta help me, I'm losing my mind Cậu phải giúp tôi, tôi đang mất trí rồi Keep getting the feeling you wanna leave this all behind Cứ có cảm giác rằng cậu muốn bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau Thought we were going strong Cứ nghĩ rằng chúng ta rất gắn bó I thought we were holding on Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta rất đoàn kết Aren't we? Có phải không? No, they don't teach you this in school Không, họ không dạy cho cậu điều này ở trường học Now my heart's breaking and I don't know what to do Bây giờ trái tim tôi tan vỡ và tôi không biết phải làm gì cả Thought we were going strong Cứ nghĩ rằng chúng ta rất gắn bó Thought we were holding on Cứ nghĩ rằng chúng ta rất đoàn kết Aren't we? Có phải không? You and me got a whole lot of history, oh Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ We could be the greatest team that the world has ever seen Chúng ta có thể là một nhóm nhạc vĩ đại nhất thế giới You and me got a whole lot of history, oh Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ So don't let it go, we can make some more, we can live forever Vì vậy đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi All of the rumours, all of the fights Tất cả những tin đồn, tất cả những cuộc chiến But we always find a way to make it out alive Nhưng chúng ta vẫn luôn luôn tìm thấy được lối thoát Thought we were going strong Cứ nghĩ rằng chúng ta rất gắn bó Thought we were holding on Cứ nghĩ rằng chúng ta rất đoàn kết Aren't we? Có phải không? You and me got a whole lot of history, oh Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ We could be the greatest team that the world has ever seen Chúng ta có thể là một nhóm nhạc vĩ đại nhất thế giới You and me got a whole lot of history, oh Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ So don't let it go, we can make some more, we can live forever Vì vậy đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi Mini bars, expensive cars, hotel rooms, and new tattoos Quầy bar, xe hơi đắt tiền, phòng khách sạn, và các hình xăm mới The good champagne, and private planes, but they don't mean anything Rượu sâm banh ngon, và máy bay riêng, nhưng chúng ta không cần bất cứ cái gì Cause' the truth is out, I realize that without you here life is just a lie Bởi vì sự thật đã bị lộ ra ngoài, tôi nhận ra rằng không có cậu ở đây thì đó chỉ là một lời nói dối This is not the end Đây không phải là sự kết thúc We can make it, you know it, you know Bọn tôi có thể làm cho cậu hiểu ra, cậu biết đấy, cậu hiểu mà You and me got a whole lot of history, oh Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ We could be the greatest team that the world has ever seen Chúng ta có thể là một nhóm nhạc vĩ đại nhất thế giới You and me got a whole lot of history, oh Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ So don't let it go, we can make some more, we can live forever Vì vậy đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi You and me got a whole lot of history, oh Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ We could be the greatest team that the world has ever seen Chúng ta có thể là một nhóm nhạc vĩ đại nhất thế giới You and me got a whole lot of history, oh Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ So don't let it go, we can make some more, we can live forever Vì vậy đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi So don't let me go Vì vậy, đừng để tôi đi We can live forever Chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi Baby don't you know Bạn thân, cậu không biết ư We can live forever Chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.