History

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát History. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

ONE DIRECTION

You've gotta help me, I'm losing my mind
Cậu phải giúp tôi, tôi đang mất trí rồi
Keep getting the feeling you wanna leave this all behind
Cứ có cảm giác rằng cậu muốn bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau
Thought we were going strong
Cứ nghĩ rằng chúng ta rất gắn bó
I thought we were holding on
Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta rất đoàn kết
Aren't we?
Có phải không?
No, they don't teach you this in school
Không, họ không dạy cho cậu điều này ở trường học
Now my heart's breaking and I don't know what to do
Bây giờ trái tim tôi tan vỡ và tôi không biết phải làm gì cả
Thought we were going strong
Cứ nghĩ rằng chúng ta rất gắn bó
Thought we were holding on
Cứ nghĩ rằng chúng ta rất đoàn kết
Aren't we?
Có phải không?
You and me got a whole lot of history, oh
Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ
We could be the greatest team that the world has ever seen
Chúng ta có thể là một nhóm nhạc vĩ đại nhất thế giới
You and me got a whole lot of history, oh
Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ
So don't let it go, we can make some more, we can live forever
Vì vậy đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi
All of the rumours, all of the fights
Tất cả những tin đồn, tất cả những cuộc chiến
But we always find a way to make it out alive
Nhưng chúng ta vẫn luôn luôn tìm thấy được lối thoát
Thought we were going strong
Cứ nghĩ rằng chúng ta rất gắn bó
Thought we were holding on
Cứ nghĩ rằng chúng ta rất đoàn kết
Aren't we?
Có phải không?
You and me got a whole lot of history, oh
Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ
We could be the greatest team that the world has ever seen
Chúng ta có thể là một nhóm nhạc vĩ đại nhất thế giới
You and me got a whole lot of history, oh
Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ
So don't let it go, we can make some more, we can live forever
Vì vậy đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi
Mini bars, expensive cars, hotel rooms, and new tattoos
Quầy bar, xe hơi đắt tiền, phòng khách sạn, và các hình xăm mới
The good champagne, and private planes, but they don't mean anything
Rượu sâm banh ngon, và máy bay riêng, nhưng chúng ta không cần bất cứ cái gì
Cause' the truth is out, I realize that without you here life is just a lie
Bởi vì sự thật đã bị lộ ra ngoài, tôi nhận ra rằng không có cậu ở đây thì đó chỉ là một lời nói dối
This is not the end
Đây không phải là sự kết thúc
We can make it, you know it, you know
Bọn tôi có thể làm cho cậu hiểu ra, cậu biết đấy, cậu hiểu mà
You and me got a whole lot of history, oh
Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ
We could be the greatest team that the world has ever seen
Chúng ta có thể là một nhóm nhạc vĩ đại nhất thế giới
You and me got a whole lot of history, oh
Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ
So don't let it go, we can make some more, we can live forever
Vì vậy đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi
You and me got a whole lot of history, oh
Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ
We could be the greatest team that the world has ever seen
Chúng ta có thể là một nhóm nhạc vĩ đại nhất thế giới
You and me got a whole lot of history, oh
Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ
So don't let it go, we can make some more, we can live forever
Vì vậy đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi
So don't let me go
Vì vậy, đừng để tôi đi
We can live forever
Chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi
Baby don't you know
Bạn thân, cậu không biết ư
We can live forever
Chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi