Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I know you're somewhere out there Anh biết em đang ở đâu đó ngoài kia Somewhere far away Nơi nào đó thật xa chốn này I want you back Anh muốn em trở lại đây My neighbors think Những người cạnh nhà anh nghĩ I'm crazy Anh điên mất rồi But they don't understand Nhưng họ nào có hiểu You're all I had Em là tất cả những gì anh có At night when the stars Khi màn đêm buông xuống và những ngôi sao Light up my room Rọi sáng cả căn phòng anh I sit by myself Anh ngồi xuống một mình Talking to the Moon Và tâm tình với vầng trăng Try to get to you Để cố gắng đến gần em In hopes you're on Với niềm hy vọng rằng em cũng đang The other side Ở bên kia Talking to me too Và nói chuyện với anh như vậy Or am I a fool Hay anh chỉ là một gã ngốc Who sits alone Kẻ đi ngồi một mình Talking to the moon Trò chuyện với ánh trăng I'm feeling like I'm famous Anh thấy mình như người nổi tiếng The talk of the town Chuyện đồn khắp cả thị trấn They say Người ta nói I've gone mad Anh mất trí rồi Yeah I've gone mad Anh mất trí thật rồi But they don't know Nhưng họ nào biết What I know Điều anh biết Cause when Vì khi The sun goes down Ông mặt trời chìm vào giấc ngủ Someone's talking back Có tiếng đáp lại lời anh Yeah Yeah! They're talking back Rõ ràng có người chuyện trò cùng anh mà At night when the stars Khi màn đêm buông xuống và những ngôi sao Light up my room Rọi sáng cả căn phòng anh I sit by myself Anh ngồi xuống một mình Talking to the Moon Và tâm tình với vầng trăng Try to get to you Để cố gắng đến gần em In hopes you're on Với niềm hy vọng rằng em cũng đang The other side Ở bên kia Talking to me too Nói chuyện với anh như vậy Or am I a fool Hay anh chỉ là một gã ngốc Who sits alone Kẻ đi ngồi một mình Talking to the moon Trò chuyện với ánh trăng Do you ever hear me calling? Có bao giờ em nghe thấy tiếng anh gọi em không? Cause every night Vì mỗi đêm I'm talking to the moon Anh đều tâm tình với vầng trăng Still trying to get to you Vẫn cố gắng để đến gần em In hopes you're on Với niềm hy vọng rằng em cũng đang The other side Ở bên kia Talking to me too Nói chuyện với anh như vậy Or am I a fool Hay anh chỉ là một gã ngốc Who sits alone Kẻ đi ngồi một mình Talking to the moon Nói chuyện với ánh trăng I know you're somewhere out there Anh biết em đang ở đâu đó ngoài kia Somewhere far away Nơi nào đó thật xa chốn này

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.