Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Let's Marvin Gaye and get it on Hãy hòa vào nhịp nhạc của Marvin Gaye và bắt đầu thôi nào You got the healing that I want Em có thứ mà anh khao khát Just like they say it in the song Như những gì người ta vẫn hát trong những khúc ca Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on Đến khi bình minh, hãy hòa vào nhịp nhạc của Marvin Gaye và bắt đầu thôi nào We got this king size to ourselves Chiếc giường size lớn này là của chúng mình Don't have to share with no one else Chẳng cần phải chia sẻ cho bất cứ ai cả Don't keep your secrets to yourself Đừng giữ những bí mật cho riêng mình như thế It's kama sutra show and tell (yeah) Đây là lúc thể hiện cuốn sách Kama Sutra đấy (yeah) Whoa Whoa There's loving in your eyes Tình yêu trong đôi mắt em That pulls me closer Đã kéo anh lại gần em hơn (ooh, it pulls me closer) (ooh, kéo anh lại gần em hơn) It's so subtle Thật là khéo léo (It's so subtle) (Thật là khéo léo) I'm in trouble Anh gặp rắc rối mất rồi (I'm in trouble) (Anh gặp rắc rối mất rồi) But I'd love to be in trouble with you Nhưng anh lại thích gặp rắc rối với em Let's Marvin Gaye and get it on Hãy hòa vào nhịp nhạc của Marvin Gaye và bắt đầu thôi nào You got the healing that I want Em có thứ mà anh khao khát Just like they say it in the song Như những gì người ta vẫn hát trong những khúc ca Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on Đến lúc bình minh, hãy hòa vào nhịp nhạc của Marvin Gaye và bắt đầu thôi nào You got to give it up to me Em hãy trao hết cho anh đi nào I'm screaming mercy, mercy please Anh kêu gào ân huệ từ em Just like they say it in the song Như những gì người ta vẫn hát trong những khúc ca Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on Đến lúc bình minh, hãy hòa vào nhịp nhạc của Marvin Gaye và bắt đầu thôi nào And when you leave me all alone Và khi anh bỏ em một mình I'm like a stray without a home Em như một kẻ không nơi nương tựa I'm like a dog without a bone Như một chú chó mất đi khúc xương I just want you for my own Em chỉ muốn anh là của riêng em thôi I got to have you, babe Em phải có được anh, người hỡi Whoa Whoa There's loving in your eyes Tình yêu trong đôi mắt em That pulls me closer Đã kéo anh lại gần em hơn (ooh, it pulls me closer) (ooh, kéo anh lại gần em hơn) It's so subtle Thật là khéo léo (It's so subtle) (Thật là khéo léo) I'm in trouble Anh gặp rắc rối mất rồi (I'm in trouble) (Anh gặp rắc rối mất rồi) But I'd rather be in trouble with you Nhưng anh lại muốn gặp rắc rối với em Let's Marvin Gaye and get it on Hãy hòa vào nhịp nhạc của Marvin Gaye và bắt đầu thôi nào Ooh, baby Ooh, em ơi I got that healing that you want, yeah Anh có thứ mà em khao khát đây Like they say it in the songs Như những gì người ta vẫn hát trong những khúc ca Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on Đến lúc bình minh, Hãy hòa vào nhịp nhạc của Marvin Gaye và bắt đầu thôi nào Let's Marvin Gaye and get it on Hãy hòa vào nhịp nhạc của Marvin Gaye và bắt đầu thôi nào You got the healing that I want Em có thứ mà anh khao khát Just like they say it in the song Như những gì người ta vẫn hát trong những khúc ca Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on, babe Đến lúc bình minh, Hãy hòa vào nhịp nhạc của Marvin Gaye và bắt đầu thôi nào, babe You got to give it up to me Em hãy trao hết cho anh đi nào I'm screaming mercy, mercy please Anh kêu gào ân huệ từ em Just like they say it in the song Như những gì người ta vẫn hát trong những khúc ca Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on Đến lúc bình minh, Hãy hòa vào nhịp nhạc của Marvin Gaye và bắt đầu thôi nào Just like they say it in a song Như những gì người ta vẫn hát trong những khúc ca Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on Đến lúc bình minh, Hãy hòa vào nhịp nhạc của Marvin Gaye và bắt đầu thôi nào Ooh Ooh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.