Yêu thích
Xem thêm
Do you wanna build a snowman? Chị có muốn chơi đắp người tuyết không? Come on, let's go and play Nhanh lên, ra ngoài này mình cùng chơi nào I never see you anymore Em chẳng còn nhìn thấy chị nữa Come out the door Chị hãy ra ngoài này đi It's like you've gone away Cứ như là chị đi đâu mất rồi vậy We used to be best buddies Tụi mình từng là những bạn thân nhất And now we're not Mà giờ thì chẳng còn nữa I wish you would tell me why Em ước gì chị nói cho em biết tại sao Do you wanna build a snowman? Chị có muốn chơi đắp người tuyết không? It doesn't have to be a snowman Cũng không nhất thiết phải là người tuyết đâu mà Okay, bye... Thôi được rồi, em đi Do you wanna build a snowman? Chị có muốn chơi đắp người tuyết không? Or ride our bikes around the halls? Hay là mình đạp xe dọc khắp hành lang nhé? I think some company is overdue Em ở một mình đã quá lâu rồi I've started talking to the pictures on the walls Em đã trò chuyện với những bức tranh trên tường đó It gets a little lonely Cảm giác cô đơn làm sao All these empty rooms (These empty rooms) Giữa những căn phòng trống này (Những căn phòng trống này) Just watching the hours tick by Ngồi xem thời gian trôi qua Do you wanna build a snowman? Chị có muốn chơi đắp người tuyết không? Doesn't have to be a snowman (Don't have to be a snowman) Cũng không nhất thiết phải là người tuyết đâu mà Okay, bye... Thôi được rồi, em đi Elsa please, I know you're in there Chị Elsa ơi, em biết chị trong đó mà People are asking where you've been Mọi người cứ hỏi chị đâu rồi They say "have courage" Họ bảo em "Hãy mạnh mẽ lên" And I'm trying to (trying to) Và em cũng đang cố gắng đây I'm right out here for you (right here for you) Em đang ở ngay ngoài này chờ chị Let me in (Just let me in) Hãy mở cửa cho em vào đi We only have each other Chỉ còn lại hai chị em mình thôi We only have each other (It's just you and me) Chỉ còn lại hai chị em mình thôi (Chỉ em với chị mà thôi) What are we gonna do? Sau này chúng ta phải làm sao đây? Do you wanna build a snowman? Chị có muốn chơi đắp người tuyết không? It doesn't have to be a snowman... Cũng không nhất thiết phải là người tuyết đâu mà Okay, bye... Thôi được rồi, em đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Do You Want To Build A Snowman

Disney's Circle Of Stars

Disney's Circle Of Stars

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Disney Channel Circle of Stars are a music group created by Disney Channel/The Walt Disney Company, that makes cover versions of Disney's songs. They recorded "Circle of Life" in 2003 and "A Dream Is a Wish Your Heart Makes" in 2005. A group of actors and actresses who have appeared in Disney Channel television series and original movies, including Raven-Symoné, Orlando Brown, Anneliese van der Pol, and Kyla Pratt, all of the original line-up. One or the other of these songs appeared on Disneymania 2, Disneymania 4, DisneyRemixMania, The Lion King Special Edition, and Cinderella Platinum Edition DVD.

Xem thêm
Bình luận